Camilla Joneson

Enhetschef i Gävle

070 302 50 11
camilla.joneson@magelungen.com

Helene Östlund

Rektor Gävle resursskola

070 792 95 80
helene.ostlund@magelungen.com

I Gävle finns

 

Behandlingsskola en behandlingsinsats i kombination med resursskola för barn i behov av social- och emotionell färdighetsträning. Läs mer. 

Hemmasittarprogrammet är ett manualbaserat behandlingsprogram som riktar sig till barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro och social isolering. Läs mer. 

FUNKA Hemma är en intensiv familjebehandling på hemmaplan för att förebygga placering. Läs mer. 

FUNKA Familjehem är en behandlingsintervention med familjehemsplacering. Läs mer. 

FUNKA Behandlingsfamilj intensivt behandlingsprogram som ett alternativ till institutionsplacering. Läs mer. 

Kollo & LSS-insatser innebär möjlighet till korttidsvistelse utanför det egna hemmet, lägervistelse, helgkollo, sommarkollo, familjekollo, dagkollo, korttidsvistelse på vardagar, kvalificerad kontaktperson, avlösarservice. Läs mer.

Resursskola är ett litet skolsammanhang anpassat för elever med omfattande stödbehov. Läs mer. 

Hur ansöker man?

En resurskolaplats kan du som vårdnadshavare söka genom knappen nedan. För att få plats på någon av våra ovanstående behandlingsinsatser krävs en bedömning från socialtjänsten. Som vårdnadshavare kan du önska plats på Magelungen i dialog med socialtjänsten, men det är socialtjänsten som bedömer om en placering hos oss är aktuell. Ansvarig chef på Magelungen finns till hands för frågor kring insatsen innehåll och ansökningsförfarandet, både för barn/ungdom, familj och uppdragsgivare.

Hitta till oss

Gävle resursskola

Norra Skeppsbron 3C,
803 10 Gävle, Sverige

Gävle behandlingsinsatser

Norra Skeppsbron 3C,
803 10 Gävle, Sverige

Våra fina och funktionella lokaler ligger centralt nära järnvägsstationen.