SNACK

School Non-Attendance ChecKlist (SNACK) är en kort checklista som syftar till att screena för typ av skolfrånvaroproblem, något som kan delas in i hemmasittare (eng. School refusal), skolk (eng. Truancy), föräldrastödd frånvaro (eng. School withdrawal) samt exkludering eller avstängning från skolan (eng. School exclusion). Formuläret består av 14 frågor och besvaras av förälder.

Heyne, D., Gren-Landell, M., Melvin, G., & Gentle-Genitty, C. (2019). Differentiating between school attendande problems. Why and how? Cognitive and Behavioral Practice, 26, 8-34.