Resursskolorna behövs och är värda sitt pris

Lokaltidningen MItti Stockholm Publicerad 2020-01-10

Alessandra Wallman, barn- och utbildningschef i Solna, gick i TV 4 nyheterna i december ut med att resursskolornas affärsmodell är att de måste ha tilläggsbelopp för sina elever och att detta är orimligt.

Hon verkar inte ha förstått hur en resursskola fungerar och vilka elever som går där. Det handlar om elever med ständiga skolmisslyckanden där tidigare skolor inte haft möjligheten eller förmågan att möta dem. Att det överhuvudtaget finns resursskolor beror på att det ”ordinarie” skolsystemet misslyckas med de här eleverna och allt tyder på att de blir fler.

”Brinner för eleverna”

Om de skolor som Alessandra Wallman är chef för klarade av sitt uppdrag skulle hon inte behöva oroa sig för att det finns resursskolor som begär en högre ersättning för att kunna hjälpa de här eleverna till en värdig skolgång.

Vi på Magelungens skolor, bedriver resursskolor för att vi har ett ”brinn” för de här eleverna och deras vårdnadshavare. För oss ligger tillfredsställelsen i att se hur de här eleverna återerövrar sitt självförtroende och skolgång som de blivit berövade.

Systemet med tilläggsbelopp fungerar i dag så att resursskolorna är tvungna att först ta emot eleverna och sedan söka extra pengar. De vet alltså inte om de kommer att få något extra belopp för eleverna som de tar in samtidigt som de måste ha en organisation med extra resurser.

Vi på Magelungen har länge argumenterat för att en bättre modell skulle vara om kommunerna avgjorde vilka elever som har omfattande behov av särskilt stöd och sedan hänvisade elever och vårdnadshavare att söka till en resursskola.

”Skolorna behövs”

Det finns inget egenvärde i resursskolor, men som det ser ut idag behövs de. Alternativet är att överge de här eleverna, vilket i sin förlängning kostar samhället mångdubbelt mer än de extra bidrag som resursskolorna behöver.

Låt oss i stället diskutera hur vi skall få till ett system som både säkrar resursskolornas existens, så länge de behövs, och kommunernas behov av kontroll.

Stefan Berg,

Skolchef, Magelungen

https://mitti.se/debatt/debatt-resursskolorna-behovs/