Forskaren: Skolan har inte gjort tillräckligt

Aftonbladet 14 maj 2019

https://www.aftonbladet.se/a/awKlmL/forskaren-om-max-fall-skolan-har-inte-gjort-tillrackligt

Martin Karlberg, forskare i didaktik vid Uppsala universitet, anser att skolan troligen bär ansvaret i 9-årige Max fall.

– Det låter som om man har gjort alldeles för lite för sent, säger han.

Martin Karlberg har länge engagerat sig i barn med frånvaroproblematik och är en av medförfattarna till boken ”Hemmasittare och vägen tillbaka: Insatser vid långvarig skolfrånvaro”.

Han kan inte kommentera fallet i detalj, men konstaterar att ansvaret sannolikt bör läggas på skolan.

– Här låter det som om man har gjort för lite för sent, säger han.

Enligt lag har skolan en omfattande skyldighet att anpassa miljön efter elevernas förutsättningar.

Skolan har stort ansvar

– Föräldrarnas plikt är att få eleverna att gå dit och skolans ansvar är att se till att barnen vill vara kvar där, säger Martin Karlberg.

Ogiltig frånvaro ska också utredas för att skolan ska kunna hitta orsakerna till skolket.

Martin Karlberg, forskare i didaktik vid Uppsala universitet.
Martin Karlberg, forskare i didaktik vid Uppsala universitet.

Att Max valde att stanna hemma efter episoder med bråk och stenkastning är knappast förvånande, anser Martin Karlberg.

– Det är en rimlig reaktion på en orimlig situation. Det är inte konstigt att man inte vill gå i skolan efter det. Så skulle alla känna, både barn och vuxna. Det är ju ett direkt hot mot våra liv.

Minst 2000 hemmasittare

Hur vanligt är det då med så kallade hemmasittare?

Svaret är inte helt entydigt.

Enligt Skolverket och Skolinspektionen har runt 2000 elever en ”synnerligen lång och problematisk omfattning av frånvaro”.

Mörkertalet tros dock vara stort – statistik från SCB från 2017 pekar på närmare 5000 elever.

– De flesta är överens om att Skolverkets siffror är i underkant. Det finns ju en handfull sådana elever på de flesta skolor, ekvationen går inte ihop, säger Martin Karlberg.

Ångest och depression orsaker

Risken för lång bortavaro ökar ju äldre barnen blir.

– Det är vanligare i gymnasiet än i högstadiet, och vanligare i högstadiet än i mellanstadiet. Men även lågstadiebarn kan vara hemmasittare. Jag träffade att ett sådant fall härom veckan, säger Martin Karlberg.

Orsakerna till att barnen vägrar skolan kan ofta kopplas till ångest och depression, men även autism och adhd.

– Men där pågår en diskussion kring vad som är orsak och verkan. Autism och adhd kan leda till depression och ångest, men inte tvärtom.

Max öde är på det sättet ganska representativt för många barn som undviker skolan. Och som i många fall liknande hans är det svårt att finna enkla lösningar.

Hemundervisning kan vara lösning

– Ofta behövs både insatser från socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Man kan behöva mötas av någon vid grinden, som erbjuder trygghet struktur, säger Martin Karlberg.

Hemundervisning vara en lösning.

– Skolan är skyldig att erbjuda det. Men då handlar det bara om några få timmar i veckan.

Det optimala är dock att barnet får kontinuerlig undervisning varje dag och helst i skolmiljö.

– Då lär man sig mer. Plus att barnen behöver få det sociala samspelet för att utvecklas bra, det är jätteviktigt, säger Martin Karlberg.