Tommy Damström

Föreståndare Kvinnersta Örebro/Verksamhetschef

070 632 16 06
tommy.damstrom@magelungen.com

Elin Ekerheim Matsman

Enhetschef Kollo Stockholm och Örebro

076 324 42 15
elin.ekerheim@magelungen.com

Lotta Gustavsson

Biträdande föreståndare

070 611 13 65
lotta.gustavsson@magelungen.com

Fedha Muhedinovic

Föreståndare kolloverksamheten Suttaboda Örebro

073 042 78 73
fedha.muhedinovic@magelungen.com

 

 

 

 

 

 

 

 

LSS verksamheter

Nu erbjuder Magelungen LSS korttids och kolloverksamhet i Örebro.

 

Om din familj är intresserade av Magelungen korttidsverksamhet eller ni som kommun är i behov av platser för att verkställa beslut – kontakt oss gärna.

Magelungen har korttidsverksamhet i natursköna Suttarboda Garphyttan och har nu utökat vår verksamhet i Örebro med Insatsen korttidsboende 9:6 i Kvinnersta området ca. 10 min från Örebro centralstation.

I våra båda LSS verksamheter tar vi emot placeringar vardagar måndag till fredag, helger samt alla lov. Boendet vänder sig främst till personer inom LSS personkrets 1 § p.1 -2 med Intellektuell funktions-nedsättning, autism eller autism-liknande tillstånd.

Tanken med kortis är att erbjuda barn, ungdomar och unga vuxna miljöombyte där de kan slappna av och ha roligt i en gemenskap med trygga vuxna och med andra barn/ungdomar. De som är i vår korttidsverksamhet matchas att vara i grupp med personer i liknande ålder och liknande förutsättningar. Vi erbjuder barn och ungdomar en paus från sitt vanliga sammanhang Vi utformar vår verksamhet för att passa deltagarnas olika behov. Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta varje enskild individ utifrån sina resurser. Vi lägger stor vikt vid att vår personal har den utbildning och erfarenhet som krävs. All personal har handledning under terminen.

Suttarboda

Suttarboda finns i Garphyttan, cirka 20 minuter från Örebro.

Verksamheten vänder sig främst till personer som klarar av att vistas i ett lite större sammanhang. Barnen/ungdomarna får under sin vistelse med stöd av vuxna möjlighet att lyckas och utvecklas i samspel med andra.

I Suttarboda har vi ett större suterränghus med vandringsleder och grönområden runtomkring. Verksamheten erbjuder plats för max 12 barn/ungdomar samtidigt. Under vistelsen delar barnen oftast rum med varandra med max fyra deltagare per rum. Boendet har gemensamma toalett och duschutrymmen samt gemensamt kök, pysselrum, vardagsrum och tvättstuga.

I Suttarboda har vi även ett mindre hus med tillhörande flyglar (två småhus) där vi jobbar med mindre barngrupper om max 2-4 barn som är i behov av extrastöd med flera vuxna. Under sommaren erbjuder vi familjekollo i dessa hus för de familjer som är i behov av miljöombyte, avlastning, stöd och hjälp i samspel med varandra

 

Kvinnersta

Kvinnersta är ett korttidsboende/kolloverksamhet för barn och ungdomar eller unga vuxna mellan 7-25 år. Kvinnersta vänder sig till personer som är i behov av ett mindre sammanhang där de med stöd av vuxna får möjlighet att utvecklas och lyckas i samspel med andra och Suttarboda är mer riktat till personer som har utbyte av att vara i lite större grupper.  Vi erbjuder även ”Unga vuxna korttids/kollo” för de äldre deltagarna som behöver träna på att bli självständiga.

Kvinnersta har i dag plats för fem barn eller ungdomar samtidigt i egna rum boenden och vi har möjlighet till 2 placeringar samtidigt om personen är rullstolsburen.

Under vistelsen i Kvinnersta har barnet eller ungdomen ett eget sovrum med badrum och tillgång till gemensamma utrymmen såsom vardagsrum, kök och tvättstuga.

Vi anpassar vår verksamhet utifrån de behov som finns och jobbar med en hög personaltäthet. Vilket innebär att vi tänker att varje personal ska kunna hålla ett barn eller ungdom i varje hand under deras korttids/kollovistelse. Vissa behöver hållas i bägge händerna och då jobbar vi med det vi kallar för ”resurstillägg”. Detta för att alla ska få möjlighet att lyckas under sin korttids/kollovistelse.

Korttidsboendet vänder sig även till personer som av andra skäl är i behov av insatsen men inte bedöms tillhöra personkrets 1 § p.1 – 2 insatsen beviljas då med stöd av socialtjänsten enligt SoL men sker ej i samband med andra som är LSS placerade. Korttidsboendet ligger i ett hus med egen uteplats, gräsmatta med närhet till busshållplats och grönområden.

 

Båda enheterna har möjlighet att erbjuda:

  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Helgkollo – 10 till 11 helger per år för 5 olika grupper.
  • Lovkollo – 3 dygn läger på jul-, sport-, påsk- och höstlov.
  • Lördagsskoj – dagsaktivitet på helger.
  • Sommarkollo – 6 olika perioder med 4-7 dygn läger.
  • Vi kan också erbjuda:
  • Resurs
  • Familjekollo, under sommaren vid efterfrågan
  • Avlösarservice
  • Korttidsvistelse på vardagar