Erasmusprojekt om skolfrånvaro

Magelungen är en del av ett nordiskt Erasmusprojekt om problematisk skolfrånvaro.

Vi arbetar tillsammans med Valteri och Statped som är Finlands och Norges motsvarighet till Specialpedagogiska skolmyndigheten  samt Aarhus universitet och Aarhus kommun

Den första rapporten från projektet är nu publicerad.