Magelungens rapportserie

Resultat från uppföljningar och utvecklingsprojekt publiceras här i Magelungens egna rapportserie.

 1 UNGFÖR  2008
 2  UNGFÖR  2008
 3  Uppföljning dag  2010
 4  Självbild  2011
 5  Målgruppsbeskrivning  2014
 6  En läsande skola  2015
 7  Skolmag  2015
 8

9

 

Behandlingsresultat

Stödboendet

 

2017

2018

 

 

 

Kontaktpersoner

Johan Strömbeck

Forskning och utvärdering

073 984 37 67
johan.strombeck@magelungen.com