Magelungens rapportserie

Resultat från uppföljningar och utvecklingsprojekt publiceras här i Magelungens egna rapportserie.

1 UNGFÖR – Processbeskrivning och analys 2008
2 UNGFÖR – Utfall 2008
3 Uppföljning Dag 2010
4 Självbild 2011
5 Målgruppsbeskrivning 2014
6 En läsande skola 2015
7 SkolMag – ett pilotprojekt 2015
8 Behandlingsresultat 2017
9 Stödboende 2018
10 MUST – Ett skolutvecklingsarbete 2019
11 Utvärdering HSP 2019
12 Intervjustudie gymnasium 2020
13 Uppföljning skola 2020
14 Utvärdering Heldag 2021
15 Funka 2022
16 Behandlingshem 2023

 

 

Kontaktpersoner

Johan Strömbeck

Forskning och utvärdering

073 984 37 67
johan.strombeck@magelungen.com