Magelungens forskningsrapportserie

Resultat från uppföljningar och utvecklingsprojekt publiceras här i Magelungens egna rapportserie.

16 Magelungens Behandlingshem 2023
15 Funkaprogrammen 2022
14 Magelungen Heldag 2021
13 Skola 2020
12 Intervjustudie Gymnasium 2020
11 Magelungens Hemmasittarprogram (HSP) 2019
10 MUST Skolutvecklingsarbete 2019
9 Stödboendet Magelungen BO 2018
8 Behandlingsresultat delrapport 2017
7 Skolmag 2015
6 En läsande skola 2015
5 Målgruppsbeskrivning 2014
4 Upppföljning dagverksamhet – Självbild 2011
3 Upppföljning dagverksamhet 2010
2 Ungdomsförändring (UNGFÖR) utfall. 2008
1 Ungdomsförändring (UNGFÖR) 2008

 

 

Kontaktpersoner

Johan Strömbeck

Forskning och utvärdering

073 984 37 67
johan.strombeck@magelungen.com

Selma Engdahl

Forskning och utvärdering

076 018 35 14
selma.engdahl@magelungen.com