Magelungens rapportserie

Resultat från uppföljningar och utvecklingsprojekt publiceras här i Magelungens egna rapportserie.

 1 UNGFÖR  2008
 2  UNGFÖR  2008
 3  Uppföljning dag  2010
 4  Självbild  2011
 5  Målgruppsbeskrivning  2014
 6  En läsande skola  2015
 7  Skolmag – rapport från pilotprojekt  2015
 8 Behandlingsresultat 2017
9 Stödboendet 2018
10 MUST – ett skolutvecklingsarbete 2019
11 Utvärdering av HSP (hemmasittarprogrammet) 2019

12         Intervjustudie Gymnasium                                               2020

 

Kontaktpersoner

Johan Strömbeck

Forskning och utvärdering

073 984 37 67
johan.strombeck@magelungen.com