Magelungens rapportserie

Resultat från uppföljningar och utvecklingsprojekt publiceras här i Magelungens egna rapportserie.

1 UNGFÖR – Processbeskrivning och analys 2008
2 UNGFÖR – Utfall 2008
3 Uppföljning Dag 2010
4 Självbild 2011
5 Målgruppsbeskrivning 2014
6 En läsande skola 2015
7 SkolMag – ett pilotprojekt 2015
8 Behandlingsresultat 2017
9 Stödboende 2018
10 MUST – Ett skolutvecklingsarbete 2019
11 Utvärdering HSP 2019
12 Intervjustudie gymnasium 2020
13 Uppföljning skola 2020
14 Utvärdering Heldag 2021

 

 

Kontaktpersoner

Johan Strömbeck

Forskning och utvärdering

073 984 37 67
johan.strombeck@magelungen.com