Marlene Frostberg

Rektor och Specialpedagog Helsingborg

070 742 73 11
marlene.frostberg@magelungen.com

Kalle Dahlin

Behandlingschef Helsingborg

073 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com

I Helsingborg finns

 

Behandlingsskola en behandlingsinsats i kombination med resursskola för barn i behov av social- och emotionell färdighetsträning. Läs mer. 

Hemmasittarprogram är ett manualbaserat behandlingsprogram som riktar sig till barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro och social isolering. Läs mer. 

FUNKA Hemma är en intensiv familjebehandling på hemmaplan för att förebygga placering. Läs mer. 

FUNKA Familjehem är en behandlingsintervention med familjehemsplacering. Läs mer.

FUNKA Behandlingsfamilj intensivt behandlingsprogram som ett alternativ till institutionsplacering. Läs mer. 

Tryggare Barn en metod som utvecklats i samarbete mellan forskare och yrkesverksamma med erfarenhet av att möta barn som utsatts för våld eller där det finns risk för våld. Läs mer.

Resursskola är ett litet skolsammanhang anpassat för elever med omfattande stödbehov. Läs mer. 

 

Hur ansöker man?

En resurskolaplats kan du som vårdnadshavare söka genom knappen nedan. För att få plats på någon av våra ovanstående behandlingsinsatser krävs en bedömning från socialtjänsten. Som vårdnadshavare kan du önska plats på Magelungen i dialog med socialtjänsten, men det är socialtjänsten som bedömer om en placering hos oss är aktuell. Ansvarig chef på Magelungen finns till hands för frågor kring insatsen innehåll och ansökningsförfarandet, både för barn/ungdom, familj och uppdragsgivare.

Hitta till oss

Helsingborg behandlingsinsatser/ Helsingborg resursskola

Paviljonggången 3

254 51 Helsingborg.