Marlene Frostberg

Rektor och Specialpedagog Helsingborg

070 742 73 11
marlene.frostberg@magelungen.com

Helsingborg Resursskola

Helsingborg

Resursskola för elever som är i omfattande behov av särskilt stöd och behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisning.

Den pedagogiska miljön är genomtänkt och anpassad utifrån elevernas behov. Grupperna är små, lärartätheten hög och elevhälsan förstärkt för att eleven ska ges möjlighet att utvecklas i sina studier och känna att de lyckas. Personalen är engagerade och har erfarenhet av att arbeta med elever som av olika anledningar inte kommer till sin rätt i sina tidigare hemskolor.

På Magelungen har vi också ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.

  • Åk 7-9
Ansökan till Helsingborgs resursskola sker via mejl till Marlene frostberg.
Adress:

Kullagatan 30,
Helsingborg, Sverige