Ägare

Ägare

Magelhusen AB är ägarbolaget som ägs av anställda på Magelungen Utveckling AB.
Årligen erbjuds nya medarbetare att bli delägare i företaget. Idag består ägargruppen av 276 aktieägare (2023)
Alla tillsvidareanställda har möjlighet att bli delägare, i samband med årsstämman. Idén med personalägandet är att vi tycker att det är ideologiskt tilltalande att de som arbetar i företaget är dess ägare, att ägarkonstruktionen säkrar företagets fortsatta utveckling och fortlevnad.

Ur Bolagsordningen

Magelungen är idéburet, innovativt och medarbetarägt. Magelungen Utveckling är ett aktiebolag i ständig förändring, utveckling och tillväxt. Vi vill bidra till samhällsnytta och innovationskraft inom behandling, skola och förändringsarbete med våra uppdragsgivares behov och nytta i fokus.
Vår ägarmodell där alla medarbetare erbjuds delägarskap är en unik företagsform som har andra primära syften än att vinstmaximera. Vi vill skapa bästa förutsättningar för att kombinera ekonomiskt sunt och hållbart företagande.
Bolaget skall bedriva och utveckla:Behandling, terapi, förändringsarbete, konsultationer, utbildning och forskning inom det sociala, psykologiska, psykiatriska och därmed sammanhängande verksamhet.Bolaget skall bedriva skolverksamhet genom grundskole- och gymnasieundervisning.

Styrelsen väljs årligen på bolagets stämma.

Styrelse 2023-2024

Margareta Bergendahl, Styrelseordförande, professor Integrerad Produktutveckling KTH
Bino Catasus, professor Företagsekonomi
Saila Skördemo, entreprenör och sakkunnig LSS
Åsa Bergström, rektor Uppsala
Linnea Danielsson, behandlingschef Jönköping
Camilla Joneson, behandlingschef Gävle