SRAS

SRAS

School Refusal Assessment Scale (SRAS) skapades för att kunna bestämma vilken funktion skolfrånvaron fyller hos en elev. Handlar det om undvikande av obehagliga situationer i skolan, eller är det kanske annat utanför skolan som är lockande som motiverar den unga? SRAS-R (den reviderade versionen) består av 24 frågor och kan besvaras av både ungdom och förälder. Formuläret är översatt till svenska och kan användas både ute på skolor och på mottagningar eller behandlingsenheter.

Kearney, C. A. & Silverman, W. K. (1993). Measuring the function of school refusal behavior. The School Refusal Assessment Scale. Journal of Clinical Child Psychology, 22, 85-96.