Tillstånd och tillsyner

De myndigheter som kontrollerar våra verksamheter och utfärdar tillstånd är IVO – inspektionen för vård och omsorg samt Skolinspektionen.

Nuvarande tillstånd utfärdade av IVO

Behandlingshem
Magelungen Söder

Stödboende
Magelungen BO – Stockholm

Heldag – Behandling & Skola
Magelungen Gävle
Magelungen Göteborg
Magelungen Helsingborg
Magelungen Jönköping
Magelungen Solna
Magelungen Stockholm:

  • Magelungen Älvsjö
  • Magelungen Gaveliusgruppen
  • Magelungen Långbro Park

Magelungen Södertälje
Magelungen Uppsala
Magelungen Västerås
Magelungen Örebro

Öppenvård och familjehemsvård

Magelungen Gävle
Magelungen Göteborg
Magelungen Helsingborg
Magelungen Jönköping
Magelungen Solna
Magelungen Stockholm
Magelungen HSP – Hemmasittare
Magelungen Södertälje
Magelungen Uppsala
Magelungen Mälardalen (Örebro – Västerås)
Magelungen Malmö

 LSS-tillstånd
Helg- och Sommarkollo Stockholm
Helg- och sommarkollo Örebro

Tillstånd utfärdade av Skolinspektionen

Magelungens Grundskolor
Grundskolan Stockholm Söder
Grundskolan Stockholm Farsta
Grundskola Solna
Grundskolan Långbro Park
Grundskola Örebro
Grundskola Västerås
Grundskolan Helsingborg
Grundskola Jönköping
Grundskola Gävle
Grundskola Södertälje
Grundskola Göteborg
Grundskola Uppsala

Magelungens Gymnasium
Gymnasieskolan Södermalm Stockholm
Gymnasieskolan Liljeholmen, Stockholm
Gymnasieskolan Danvikstull, Nacka
Gymnasieskolan Jönköping
Gymnasieskola Göteborg
Gymnasieskola Uppsala

 

Övriga verksamheter icke-tillståndspliktiga
Magelungen Kolloverksamheter – helgkollo