Socialstyrelsens pod ”På djupet”

Lisbet Knudsen deltar i ett samtal om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB-hem.

Lyssna på podden här

Lisbet har också varit del av en referensgrupp på Socialstyrelsen som tagit fram ett kunskapsstöd för personal vid HVB för barn och Unga: