Ledningsgrupp

Åsa Blom, vd
Marie Nyrén, ekonomichef
Karin Bolin, skolchef Gymnasium
Aiman Jihar, skolchef Grundskola
Karin Sollermark, verksamhetschef
Isabella Västberg, HR-chef

Ekonomienheten

Om ni har frågor som rör ekonomi, avtal, administration eller lönefrågor är det vår ekonomienhet som ni ska kontakta

Kontaktpersoner

Marie Nyrén

Ekonomichef

073 502 12 69
marie.nyren@magelungen.com

Aiman Jihar

Kommunikationschef

070 722 96 90
aiman.jihar@magelungen.com

Karin Bolin

Skolchef gymnasium

070 727 99 97
karin.bolin@magelungen.com

Karin Sollermark

Övergripande verksamhetschef

070 582 74 91
karin.sollermark@magelungen.com

Isabella Västberg

HR-chef

072 337 38 65
isabella.vastberg@magelungen.com