Kostnadsfria

20 september

NPF i skolan, Gävle

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med denna elevgrupp.

21 september

NPF i skolan. Stockholm

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med denna elevgrupp.

27 september

NPF i skolan, Örebro

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med denna elevgrupp.

3 oktober

Lågaffektivt bemötande, Göteborg

Lågaffektivt bemötande är en uppsättning metoder och förhållningssätt som syftar till att förebygga och hantera problemskapande beteende inom skola och behandlingsarbete. Välkomna till en inspirerande eftermiddag kring ett högaktuellt...

5 oktober

NPF i skolan, Uppsala

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med denna elevgrupp.

11 oktober

NPF i skolan, Västerås

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med denna elevgrupp.

5 november

Lågaffektivt bemötande, Jönköping

Lågaffektivt bemötande är en uppsättning metoder och förhållningssätt som syftar till att förebygga och hantera problemskapande beteende inom skola och behandlingsarbete. Välkomna till en inspirerande eftermiddag kring ett högaktuellt...