Kostnadsfria

12 maj 2020

Hållbar skolutveckling

Runt om på Sveriges skolor pågår en hel del satsningar och projekt som syftar till att förändra skolan så att elevernas förutsättningar att utvecklas och lära förbättras.

13 maj 2020

NPF i skolan, Gävle

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med denna elevgrupp.