Kostnadsfria

5 februari 2020

NPF i skolan

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med denna elevgrupp.

17 februari 2020

Tydliggörande Pedagogik

  Skapa studiero genom tydliggörande strukturer. Loredana och Linda  presenterar hur de på Magelungen Gymnasium Danvikstull arbetar med att skapa tydliggörande strukturer tillsammans med elever och lärare i skolan....

23 april 2020

NPF i skolan KF Skåne

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med denna elevgrupp.

7 maj 2020

NPF i skolan KF skåne

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med denna elevgrupp.

12 maj 2020

Hållbar skolutveckling

Runt om på Sveriges skolor pågår en hel del satsningar och projekt som syftar till att förändra skolan så att elevernas förutsättningar att utvecklas och lära förbättras.