Kostnadsfria

3 december

NPF i skolan, Jönköping

Barn med ADHD eller autismspektrumdiagnos har behov som vuxenvärlden inte alltid lyckas möta. På seminariet behandlas hur man kan möta barn och unga inom ADHD eller autismspektrat på ett...