Kostnadsfria

16 februari 2023

Utvecklingstrauma

Föreläsningen ”Utvecklingstrauma” beskriver den påverkan som traumatiserande händelser har på barn, och hur vi vuxna omkring barnet kan förstå och möta dem.

2 mars 2023

Utvecklingstrauma

Föreläsningen ”Utvecklingstrauma” beskriver den påverkan som traumatiserande händelser har på barn, och hur vi vuxna omkring barnet kan förstå och möta dem.

4 april 2023

NPF i skolan

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med denna elevgrupp.

Webbinar