Program

Samhällsvetenskapsprog­­­­­­­­­­­­­­­rammet på Magelungens gymnasium Jönköping vänder sig till Dig som är mellan 16-19 år och i behov av särskilt stöd. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang och en lugn och trygg miljö med hög lärartäthet. Målet för Dig som går Samhällsvetenskapsprogrammet är att nå gymnasieexamen och uppnå högskolebehörighet.

Vi lägger stor vikt vid att varje elev får den pedagogiska hjälp och det stöd som behövs för att kunna gå vidare med studier eller mot yrkesliv. Vi har hög personaltäthet och det är alltid personal närvarande, även på raster och under frukost och lunch. Det finns ett stort mått av glädje, humor och skratt i det dagliga arbetet och vi strävar efter att skapa en tillåtande, öppen och varm atmosfär.

Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och relationen till lärarna eftersom vi ser att det är helt avgörande för hur Du kommer att lyckas med dina studier. Vi hittar tillsammans den studiesituation som fungerar bäst för Dig och alla våra elever får ett individuellt anpassat schema.

Våra grupper är små vilket innebär att våra elever får mycket individuell hjälp av sina lärare i en harmonisk, lugn och strukturerad miljö. Magelungen har förstärkt elevhälsa som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Det finns också tillgång till skolläkare som regelbundet kommer till skolan

Kontaktpersoner

Anna-Karin Broström

Rektor GY Jönköping/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com

Carolina Rigo

Bitr.rektor

076 349 45 04
carolina.rigo@magelungen.com