Nationellt program

Samhällsvetenskapsprogrammet på Magelungen Gymnasium vänder sig till dig som har behov av omfattande särskilt stöd och vill gå i en liten skola med stort engagemang. Här finns en lugn och trygg miljö med hög personal- och lärartäthet.

Målet för Samhällsvetenskapsprogrammet är att läsa in en gymnasieexamen och uppnå högskolebehörighet. Vi lägger stor vikt vid att varje elev får den pedagogiska hjälp och det stöd som behövs för att kunna gå vidare med studier eller mot yrkeslivet. På programmet går det cirka 37-40 elever, undervisningsgrupperna är små och vi har hög personaltäthet samt förstärkt elevhälsa.

Utbildningen följer målen för Samhällsvetenskapsprogrammet, se mer om detta på Skolverket. För att bli behörig krävs det att du har minst 12 godkända betyg från grundskolan där svenska, matematik, engelska, samhällsorienterade ämnen samt ytterligare fem andra ämnen ska ingå.

Klicka på nedanstående länk för information om ansökan och vår antagningsprocess:

Till information om hur du ansöker

Informationskväll för de som sökt Samhällsvetenskapsprogrammet:
Må 27 maj kl.17-18

 

Kontaktpersoner

Pia Lindberg

Rektor Södermalm gymnasium

076 184 22 78
pia.lindberg@magelungen.com

Mikael Banks

Specialpedagog

076 028 60 44
mikael.banks@magelungen.com

Aysegül Enström

Biträdande rektor

070 420 92 80
aysegul.enstrom@magelungen.com