Stockholm Södermalm Gymnasium

GymnasiumSödermalm Gymnasium

Stockholm

Vi är en skola för dig som är i behov av ett mindre sammanhang och en lugn och trygg miljö med hög lärar- och personaltäthet. Vi erbjuder omfattande särskilt stöd med specialpedagogisk kompetens på samtliga av våra program.

Helhetssyn på skoldagen

På Magelungen gymnasium Södermalm möts eleverna upp i en personaltät verksamhet med små klasser och skolan präglas av en lugn, trygg och förutsägbar miljö. Personalen arbetar varje dag för att synliggöra eleven, hälsa med elevens namn och bemöta eleven med positiv förstärkning och tillåtande atmosfär i samtliga gemensamma lokaler och på raster, samt upprätthålla en god struktur och lugn arbetsmiljö i klassrummen.

Skoldagen början med frukost från 08:30 för de som vill. Lektionerna börjar sedan tidigast klockan 09.00 och pågår till cirka 15:00. Personalen är delaktig under luncher och raster och kuratorn stöttar, hjälper och vägleder under hela skoldagen. All undervisning i skolan sker i mindre grupper av ca 5- 12 elever, för att lärarna ska ha tid att ge eleverna det stöd som de behöver och för att eleverna ska erbjudas en lugn arbetsmiljö.

I klassrummet erbjuds eleverna stöd i att planera och organisera sitt arbete, extra tydliga instruktioner och stöd med att sätta i gång arbetet och hjälp med att förstå texter. Eleverna får ämnesområden förklarade för sig på olika sätt och extra färdighetsträning i matematik och svenska för de som behöver. Även examinationer erbjuds på olika sätt utifrån elevens behov. Extra tid ges vid prov, enbart ett fåtal läxor ges och väl beprövade läromedel används.

På skolan är vi 30 personal: 20 lärare, varav två är speciallärare, en specialpedagog, tre kuratorer, två SYV, rektor och biträdande rektor på heltid samt en skolsköterska, en administratör, en kökspersonal och en deltids skolpsykolog, vilket blir 4,8 elever per personal.

Våra utbildningar

Besök oss

Magelungen Gymnasium Södermalm:
Gaveliusgatan 7,
116 41 Stockholm

Hitta hit

Gaveliusgatan 7,
Stockholm, Sverige

Visa karta