Ansökan och antagning

Ansökan och antagning

  1. Besök skolan genom bokat studiebesök, kontakta oss för att boka en tid för ditt besök. Se även tider för öppet hus nedan.
  2. Skicka in din ansökan via Gymnasieantagningens system INDRA
  3. Avlämnande skola skriver och skickar in blankett till INDRA som stödjer elevens behov av specialpedagogisk verksamhet.

Vår skola riktar sig enbart till elever som är i behov av särskilt stöd. Endast elever med extra ordinära behov av stödinsatser anses behöriga för skolgång på vår skola. För att vi ska kunna bedöma sökande elevs behov ska avlämnande skola skriva bilaga som tydligt beskriver behovet av stöd.  När en elev söker till oss är det vi som skola som fattar beslut kring godkännande av det särskilda stödet.

När det gäller våra nationella program krävs det att eleven når upp till de formella behörighetskraven som finns för yrkesprogram och i vårt fall Försäljnings och serviceprogrammet. Elever antas på sitt slutbetyg och de meritpoäng eleven har.

Kontaktpersoner

Carin Seger

Studie-och yrkesvägledare SYV

073 721 11 88
carin.seger@magelungen.com

Elisabet Sterzel

Tf. bitr. Rektor och Specialpedagog

073 156 80 65
Elisabet.sterzel@magelungen.com

Hanna Mayer

Rektor Liljeholmen gymnasium

072 246 56 10
hanna.mayer@magelungen.com

Amanda Gustafsson

Biträdande rektor Liljeholmen gymnasium

073 042 81 13
amanda.gustafsson@magelungen.com