Stockholm Magelungen Gymnasium Liljeholmen

GymnasiumLiljeholmen Gymnasium

Stockholm

På Magelungen Liljeholmen har vi en tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. För att kunna möta elevers olika behov har vi hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till den varierade elevgrupp vi möter. Lärmiljön är strukturerad, lugn med digitala och analoga verktyg som bidrar till varierad undervisning och delaktighet. Vi har en helhetssyn på elevens skolsituation vilket innebär ett förstärkt och nära mentorskap i samarbete med elevhälsan och andra viktiga aktörer. Elever på Magelungen träffar sina mentorer under hela veckan för att tillsammans planera, följa upp och utvärdera skolarbetet.

Vi strävar efter att du tidigt utvecklar dina yrkeskunskaper och skapar en yrkesidentitet. Vi vill att du som elev ska ha en förankring i arbetslivet och därför lägger vi stor vikt på Apl (arbetsplatsförlagt lärande).  Du kommer vara ute på en arbetsplats cirka 20 veckor under din utbildning hos oss och få omsätta dina kunskaper du fått i skolan till verkligheten.  Detta är en mycket viktig del och en utmärkt möjlighet för dig att knyta kontakter för framtida arbete.

Helhetssyn på skoldagen

Uppe på våning 6 ligger vår skola. Här arbetar ca 20 personal och här går ca 90 elever. Lektionerna börjar klockan 9, och du som elev har ett hemklassrum med din bestämda plats. I klassen är ni mellan 10 och 15 elever. På förmiddagen har du tre lektioner, som alla är 50 min långa. Mellan varje lektion har du ca 10 min rast.  Lunch får vi av en cateringfirma, och den äter vi tillsammans i vår egna matsal. På lunchrasten kan man spela spel, pingis eller bara ta det lugnt. Efter lunchrasten har du två – tre lektioner, innan du slutar för dagen. Varje elev har en mentor som du träffar på mentorstiden på måndagar. Där planerar och utvärderar ni tillsammans dina studier. 

Du som elev får en laptop till låns för att bedriva dina studier. I google classroom läggs instruktioner och arbetsuppgifter upp. Allt skolarbete sker i regel på plats på skolan, så att du inte behöver ta med en massa läxor hem. 

Du som elev får stöd av oss på skolan för att klara din skolvardag så bra som möjligt. Det kan innebära att man exempelvis samarbetar mycket med socialpedagogen, kuratorn eller specialpedagogen på skolan.

Personalen på skolan är van vid samarbete, och arbetar gärna nära med vårdnadshavare och andra instanser för att gemensamt kunna se till att skolan fungerar för dig som elev.

Våra utbildningar

På Magelungens gymnasium Liljeholmen har vi programmen Försäljning och service, yrkesintroduktion mot försäljning och service samt individuellt alternativ, IMA.

Besök oss:

Är du intresserad av försäljning och serviceprogrammet eller Individuellt alternativ kontakta vår studie- och yrkesvägledare, specialpedagog eller någon av skolans ledning för att få mer information eller boka ett studiebesök. Ett första steg kan också vara att besöka något av våra Öppna hus under läsåret.

Öppet hus

  • 15 nov 16.00-18.00
  • 17 jan 16.00-18.00
  • 24 april 16.00-18.00

Trekantsvägen 7,
117 43 Stockholm, Sverige

Hitta hit

Trekantsvägen 7,
117 43 Stockholm, Sverige

Visa karta