Kontaktpersoner Stockholm Liljeholmen Gymnasium

Amanda Gustafsson

Tf rektor

073 042 81 13
amanda.gustafsson@magelungen.com

Lisa Sterzel

Specialpedagog

073 156 80 65
Elisabet.sterzel@magelungen.com

Stockholm Liljeholmen Gymnasium

GymnasiumLiljeholmen Gymnasium

Stockholm

Du som ska börja din utbildning på Magelungen Liljeholmen Ht -22
Nya elever är välkomna till skolstart höstterminen 2022 den 17 Augusti kl 10.00.
Adressen är Trekantsvägen 7 och du tar hissen upp till plan 6.

På Magelungen Liljeholmen har vi en tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. För att kunna möta elevers olika behov har vi hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till den varierade elevgrupp vi möter. Lärmiljön är strukturerad, lugn med digitala och analoga verktyg som bidrar till varierad undervisning och delaktighet. Vi har en helhetssyn på elevens skolsituation vilket innebär ett förstärkt och nära mentorskap i samarbete med elevhälsan och andra viktiga aktörer. Elever på Magelungen träffar sina mentorer under hela veckan för att tillsammans planera, följa upp och utvärdera skolarbetet.

Hos oss på Magelungen Liljeholmen är du som elev i fokus under hela skoldagen. Det innebär att du:

  • har ett hemklassrum med fasta platser där allt material du behöver finns tillgängligt
  • har ett schema med samma starttid varje dag, anpassad lektionslängd utan håltimmar
  • har personal närvarande på alla raster
  • har hela skoldagen på ett och samma våningsplan, både undervisning, lunch, eftermiddagsfika och rastverksamhet
  • har en lugn studiemiljö i nyrenoverade ljusa lokaler
  • blir sedd och bemött utifrån dina behov

Studier på Magelungen Liljeholmen bidrar till att du som elev får utveckla en positiv studieidentitet och kännedom om vad du behöver inför framtida studier och arbetsliv.

Vi erbjuder följande program:

I menyn till vänster kan du läsa mer om varje program och hur man söker till skolan.

Vi finns centralt i Liljeholmen bara 5 minuters gångavstånd till centrum och kommunikationer.

Öppet Hus

Tisdagen den 10 maj kl 16.00-18.30

 

Digitalt öppet hus

 

Hitta hit

Trekantsvägen 7,
117 43 Stockholm, Sverige

Visa karta