Kontaktpersoner Stockholm Magelungen Gymnasium Liljeholmen

Hanna Mayer

Rektor Liljeholmen gymnasium

072 246 56 10
hanna.mayer@magelungen.com

Amanda Gustafsson

Bitr rektor

073 042 81 13
amanda.gustafsson@magelungen.com

Lisa Sterzel

Specialpedagog

073 156 80 65
Elisabet.sterzel@magelungen.com

Stockholm Magelungen Gymnasium Liljeholmen

GymnasiumLiljeholmen Gymnasium

Stockholm

På Magelungen Liljeholmen har vi en tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. För att kunna möta elevers olika behov har vi hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till den varierade elevgrupp vi möter. Lärmiljön är strukturerad, lugn med digitala och analoga verktyg som bidrar till varierad undervisning och delaktighet. Vi har en helhetssyn på elevens skolsituation vilket innebär ett förstärkt och nära mentorskap i samarbete med elevhälsan och andra viktiga aktörer. Elever på Magelungen träffar sina mentorer under hela veckan för att tillsammans planera, följa upp och utvärdera skolarbetet.

Öppet Hus

23 nov 16.00-18.00

25 januari 16.00-18.00

5 april 16.00-18.00

Hos oss på Magelungen Liljeholmen är du som elev i fokus under hela skoldagen. Det innebär att du:

  • har ett hemklassrum med fasta platser där allt material du behöver finns tillgängligt
  • har ett schema med samma starttid varje dag, anpassad lektionslängd utan håltimmar
  • har personal närvarande på alla raster
  • har hela skoldagen på ett och samma våningsplan, både undervisning, lunch, eftermiddagsfika och rastverksamhet
  • har en lugn studiemiljö i nyrenoverade ljusa lokaler
  • blir sedd och bemött utifrån dina behov

Studier på Magelungen Liljeholmen bidrar till att du som elev får utveckla en positiv studieidentitet och kännedom om vad du behöver inför framtida studier och arbetsliv.

Vi erbjuder följande program:

I menyn till vänster kan du läsa mer om varje program och hur man söker till skolan.

Vi finns centralt i Liljeholmen bara 5 minuters gångavstånd till centrum och kommunikationer.

Digitalt öppet hus

 

Hitta hit

Trekantsvägen 7,
117 43 Stockholm, Sverige

Visa karta