APL (arbetsplatsförlagt lärande) utgör en stor del av din utbildning på Försäljnings- och Serviceprogrammet. APL är en obligatorisk del i utbildningen på Magelungen Gymnasium Liljeholmen för att du ska få din gymnasieexamen.

Under dina utbildningsår hos oss kommer du att vara ute på APL minst 15 veckor, fördelade över tre år. APL-perioderna brukar vara uppdelade i block om 5–8 veckor åt gången ute på en arbetsplats.

Magelungen Gymnasium Liljeholmen har en förankrad APL-verksamhet med våra samarbetspartens (företag) för att du som elev ska lyckas med alla tre APL-perioder.

Enligt kursplanerna är vissa kunskapsmål och examinerande kunskapsmoment direkt knutna till APL.

  • Åk 1
  • Åk 2
  • Åk 3

Tillsammans med våra samarbetspartens har vi utvecklat en APL-modell. Den är speciellt framtagen för Magelungens elever, extra stöd tydlighet och individanpassningar för att du som elev ska nå examinationsmålen ute på din APL.

Målet med utbildningen är att skapa förutsättningar för att du ska kunna få anställning inom området försäljning och service när du avslutat dina studier hos oss.

Kontaktpersoner

Niklas Leijonhufvud

Lärare och APL-samordnare

070 630 04 71
Niklas.leijonhufvud@magelungen.com