Individuellt Alternativ

Individuellt alternativ – för dig som behöver lite mer tid

Om du saknar gymnasiebehörighet kan du gå introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Du får en individuell studieplan där du läser grundskoleämnen du behöver.  Du kan i vissa fall även läsa någon gymnasiekurs men fokus ligger på grundskolans ämnen för att du ska bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

På Magelungen Liljeholmen har vi en tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. För att kunna möta elevers olika behov har vi hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till den varierade elevgrupp vi möter. Lärmiljön är strukturerad, lugn med digitala och analoga verktyg som bidrar till varierad undervisning och delaktighet. Vi har en helhetssyn på elevens skolsituation vilket innebär ett förstärkt och nära mentorskap i samarbete med elevhälsan och andra viktiga aktörer. Elever på Magelungen träffar sina mentorer under hela veckan för att tillsammans planera, följa upp och utvärdera skolarbetet.

Hos oss på Magelungen Liljeholmen är du som elev i fokus under hela skoldagen. Det innebär att du:

 • har ett hemklassrum med fasta platser där allt material du behöver finns tillgängligt
 • har ett schema med samma starttid varje dag, anpassad lektionslängd utan håltimmar
 • har personal närvarande på alla raster
 • har hela skoldagen på ett och samma våningsplan, både undervisning, lunch, eftermiddagsfika och rastverksamhet
 • har en lugn studiemiljö i nyrenoverade ljusa lokaler
 • blir sedd och bemött utifrån dina behov

Studier på Magelungen Liljeholmen bidrar till att du som elev får utveckla en positiv studieidentitet och kännedom om vad du behöver inför framtida studier och arbetsliv.

Vi finns centralt i Liljeholmen med bara 5 minuters gångavstånd till lokal trafik.

Dessa grundskoleämnen kan du läsa hos oss

 • Svenska eller SVA
 • Engelska
 • Matematik
 • Religion
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Geografi
 • Teknik
 • Biologi grund.

Låter detta intressant så boka in ett besök till oss

Kontaktpersoner

Hanna Mayer

Rektor Liljeholmen gymnasium

072 246 56 10
hanna.mayer@magelungen.com

Carin Seger

Studie-och yrkesvägledare SYV

073 72 111 88
carin.seger@magelungen.com