Yrkesintroduktion mot Försäljnings- och serviceprogrammet

Yrkesintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Du kan sakna några ämnen från grundskolan. Väljer du att läsa mot behörighet, så läser du de grundskoleämnen du saknar godkänt betyg i, för övrigt så följer du kursinnehållet i det nationella programmet. Utifrån dina styrkor och behov utformar vi en individuell studieplan, som blir en utgångspunkt för hur dina studier kommer att se ut och ett tydligt mål med dessa.

Du får en yrkesinriktad utbildning i syfte att bli anställningsbar. Vi arbetar med en närhet till handeln för att du ska bli rustad för ett arbetsliv. Apl (arbetsplatsförlagt lärande) eller praktik ingår i utbildningen som en viktig del för att du ska utveckla din yrkesidentitet och få använda dina yrkeskunskaper på en arbetsplats.

På Magelungen Liljeholmen har vi en tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. För att kunna möta elevers olika behov har vi hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till den varierade elevgrupp vi möter. Lärmiljön är strukturerad, lugn med digitala och analoga verktyg som bidrar till varierad undervisning och delaktighet. Vi har en helhetssyn på elevens skolsituation vilket innebär ett förstärkt och nära mentorskap i samarbete med elevhälsan och andra viktiga aktörer. Elever på Magelungen träffar sina mentorer under hela veckan för att tillsammans planera, följa upp och utvärdera skolarbetet.

Hos oss på Magelungen Liljeholmen är du som elev i fokus under hela skoldagen. Det innebär att du:

  • har ett hemklassrum med fasta platser där allt material du behöver finns tillgängligt
  • har ett schema med samma starttid varje dag, anpassad lektionslängd utan håltimmar
  • har personal närvarande på alla raster
  • har hela skoldagen på ett och samma våningsplan, både undervisning, lunch, eftermiddagsfika och rastverksamhet
  • har en lugn studiemiljö i nyrenoverade ljusa lokaler
  • blir sedd och bemött utifrån dina behov

Studier på Magelungen Liljeholmen bidrar till att du som elev får utveckla en positiv studieidentitet och kännedom om vad du behöver inför framtida studier och arbetsliv.

Naturligtvis ges du möjlighet att välja kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet.
(svenska 2, svenska 3, engelska 6).

Vi finns centralt i Liljeholmen med bara 5 minuters gångavstånd till lokal trafik.

Låter detta intressant så boka in ett besök till oss,

Kontaktpersoner

Hanna Mayer

Rektor Liljeholmen gymnasium

072 246 56 10
hanna.mayer@magelungen.com

Carin Seger

Studie-och yrkesvägledare SYV

073 72 111 88
carin.seger@magelungen.com