Individuellt Alternativ

– för dig som behöver lite mer tid

Om du saknar gymnasiebehörighet kan du gå introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Du får en individuell studieplan där du läser de grundskoleämnen du behöver för att du ska bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

På Magelungen Liljeholmen har vi en tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. För att kunna möta elevers olika behov har vi hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till den varierade elevgrupp vi möter. Lärmiljön är strukturerad, lugn med digitala och analoga verktyg som bidrar till varierad undervisning och delaktighet. Vi har en helhetssyn på elevens skolsituation vilket innebär ett förstärkt och nära mentorskap i samarbete med elevhälsan och andra viktiga aktörer.

Dessa grundskoleämnen kan du läsa hos oss

· Svenska/Svenska som andra språk
· Engelska
· Matematik
· Religion
· Historia
· Samhällskunskap
· Geografi
· Teknik
· Biologi

Kontaktpersoner

Hanna Mayer

Rektor Liljeholmen gymnasium

072 246 56 10
hanna.mayer@magelungen.com

Carin Seger

Studie-och yrkesvägledare SYV

073 721 11 88
carin.seger@magelungen.com