Försäljnings- och serviceprogrammet

Gillar du att kommunicera med människor och vill arbeta inom handel och service på något sätt, då är den här utbildningen rätt för dig. Det finns många olika typer av arbeten inom den här sektorn och en bred arbetsmarknad väntar dig efter din utbildning.

Du kommer under din utbildning hos oss få lära dig att möta kunder och förstå vad god service innebär. Du kommer även få lära dig om marknadsföring, kommunikation, inköp och entreprenörskap. I årskurs tre erbjuder vi eleverna att genomföra ett så kallat ”UF-år”. UF är en organisation som står för Ung företagsamhet och innebär att elever får testa att under trygga former starta och driva riktiga företag med handledning från lärare och i samarbete med rådgivare från näringslivet.

Vi strävar efter att du tidigt utvecklar dina yrkeskunskaper och skapar en yrkesidentitet därför målet att du som elev ska ha en förankring i arbetslivet och därför lägger vi stor vikt på Apl (arbetsplatsförlagt lärande).  Du kommer vara ute på en arbetsplats 20 veckor under din utbildning hos oss och få omsätta dina kunskaper du fått i skolan till verkligheten.  Detta är en mycket viktig del och en utmärkt möjlighet för dig att knyta kontakter för framtida arbete.

På Magelungen Liljeholmen har vi en tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. För att kunna möta elevers olika behov har vi hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till den varierade elevgrupp vi möter. Lärmiljön är strukturerad, lugn med digitala och analoga verktyg som bidrar till varierad undervisning och delaktighet. Vi har en helhetssyn på elevens skolsituation vilket innebär ett förstärkt och nära mentorskap i samarbete med elevhälsan och andra viktiga aktörer. Elever på Magelungen träffar sina mentorer under hela veckan för att tillsammans planera, följa upp och utvärdera skolarbetet.

Hos oss på Magelungen Liljeholmen är du som elev i fokus under hela skoldagen. Det innebär att du:

  • har ett hemklassrum med fasta platser där allt material du behöver finns tillgängligt
  • har ett schema med samma starttid varje dag, anpassad lektionslängd utan håltimmar
  • har personal närvarande på alla raster
  • har hela skoldagen på ett och samma våningsplan, både undervisning, lunch, eftermiddagsfika och rastverksamhet
  • har en lugn studiemiljö i nyrenoverade ljusa lokaler
  • blir sedd och bemött utifrån dina behov

Studier på Magelungen Liljeholmen bidrar till att du som elev får utveckla en positiv studieidentitet och kännedom om vad du behöver inför framtida studier och arbetsliv.

Naturligtvis ges du möjlighet att välja kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. (svenska 2, svenska 3, engelska 6).

Vi finns centralt i Liljeholmen med bara 5 minuters gångavstånd till lokal trafik.

Låter detta intressant så boka in ett besök till oss

Kontaktpersoner

Hanna Mayer

Rektor Liljeholmen gymnasium

072 246 56 10
hanna.mayer@magelungen.com

Carin Seger

Studie-och yrkesvägledare SYV

073 72 111 88
carin.seger@magelungen.com