Försäljnings- och serviceprogrammet

Gillar du att kommunicera med människor och vill arbeta inom handel och service på något sätt, då är den här utbildningen rätt för dig. Det finns många olika typer av arbeten inom branschen och en bred arbetsmarknad väntar dig efter din utbildning.

Du kommer under din utbildning hos oss få lära dig att möta kunder och förstå vad god service innebär. Du kommer även få lära dig om marknadsföring, kommunikation, inköp och entreprenörskap. I årskurs tre erbjuder vi eleverna att genomföra ett så kallat ”UF-år”. UF är en organisation som står för Ung företagsamhet och innebär att elever får testa att under trygga former starta och driva riktiga företag med handledning från lärare och i samarbete med rådgivare från näringslivet. Du kommer vara ute på APL på en arbetsplats 20 veckor under din utbildning hos oss och få omsätta dina kunskaper du fått i skolan till verkligheten. Detta är en möjlighet för dig att knyta kontakter för framtida arbete.

På Magelungen Liljeholmen har vi en tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. För att kunna möta elevers olika behov har vi hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till den varierade elevgrupp vi möter. Lärmiljön är strukturerad, lugn med digitala och analoga verktyg som bidrar till varierad undervisning och delaktighet. Vi har en helhetssyn på elevens skolsituation vilket innebär ett förstärkt och nära mentorskap i samarbete med elevhälsan och andra viktiga aktörer.

Naturligtvis ges du möjlighet att välja kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet (svenska 3, engelska 6).

Kontaktpersoner

Hanna Mayer

Rektor Liljeholmen gymnasium

072 246 56 10
hanna.mayer@magelungen.com

Carin Seger

Studie-och yrkesvägledare SYV

073 721 11 88
carin.seger@magelungen.com