Kalle Dahlin

Biträdande verksamhetschef

073 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com

Hemmasittarprogrammet som onlineinsats

Sedan 2008 har Magelungen fortlöpande arbetat med att utveckla behandlingsmetoder för skolfrånvarande och socialt isolerade barn och ungdomar. Arbetet har resulterat i ett manualbaserat behandlingsprogram, Hemmasittarprogrammet (HSP) vars syfte är att bryta den sociala isoleringen och komma tillbaka till en fungerande skolgång. HSP riktar sig till ungdom, föräldrar och samarbetar med ungdomens skola. Insatsen utgår från kognitiv beteendeterapi och sker i de tre faserna, kartläggning, behandling och vidmakthållande. 

Magelungen strävar efter att utveckla bättre insatser för barn och unga som hamnat i social isolering. Ett av de utvecklasspåren är att vi nu lanserar Hemmasittarprogrammet som en ren onlineinsats. Det betyder att Magelungen nu kan nå och hjälpa ungdomar och familjer i hela Sverige.  

Social investering i HSP – online.

Utvecklingsarbetet kring Hemmasittarprogrammet online påbörjades under 2020. Upplägget bygger på samma teori, metod och erfarenhet som hemmasittarprogrammet. Skillnaden är att Magelungen har förfinat och utvecklat metoder för att arbeta med ungdomar, familjer och skolor online.  

För mer info om HSP-online eller placeringsförfrågan kontakta Kalle Dahlin