Brukarundersökningar

Som en del av Magelungens kvalitetssäkring genomförs sedan 2014 brukarundersökningar inom Magelungens dagverksamheter, öppenvård, behandlingshem och Bo. Frågorna rör områden som kvalitet, säkerhet, delaktighet, utbildning, hälsa samt känslomässiga och sociala behov. Enkäten besvaras en gång per år av ungdomar, vårdnadshavare och uppdragsgivare.

Här följer en sammanställning från 2016 års brukarundersökning.

Ungdomar

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Jag känner mig lyssnad på av personalen.  0 0 1 5 8
Personalen behandlar mig med respekt för den jag är.  0 1 0 3 10
Jag litar på personalen.  0 1 2 4 7

Följande påståenden har besvarats på en skala från 1-5, där 1= instämmer inte alls och 5= instämmer helt. ​

Uppdragsgivare
Vi upplever/anser att Magelungen arbetar utifrån målen i genomförandeplanen. 4,4
Vi är nöjda med insatserna från Magelungen. 4,5
Vi skulle kunna tänka oss att rekommendera Magelungen. 4,9

Brukarundersökning 2016