Hur går det sen?

För unga vuxna som har varit på Magelungen.

  • Minskade beteendeproblem, ökad känsla av sammanhang och ökad tillfredsställelse med livet efter insatsens avslut enligt Lindgren (2007), men inga betydelsefulla skillnader i mående enligt Strömbeck et al. (2018).
  • 84 % av tillfrågade ungdomar anser att de fått stöd att utveckla sin självständighet och 92 % tycker att deras förmåga att klara sig själv i samhället är till det bättre efter kontakt med Magelungen BO (Strömbeck et al., 2018).
  • 87,5 % av uppdragsgivarna anser att samarbetet med Magelungen BO fungerar mycket bra (resterande 12,5 % anser att det fungerar bra)**.

*= Årlig självutvärdering.

**= Brukarundersökningen 2015