Informationsfilmer från vår skola

Specialpedagog berättar om vår lektionsstruktur

Kurator berättar om närvaro och studiero

Biträdande rektor berättar om Schoolsoft

Praktiksamordnare berättar om arbetsplatsförlagt lärande (APL)
– gäller elever på Barn- och fritidsprogrammet