Ett nytt vägval

Målgrupp: Ungdomar som har utvecklat kriminella beteenden eller befinner sig i riskzon för att utveckla detta. Insatsen ges till ungdomar och i de fall det är möjligt tillsammans med föräldrar. 

Programmet: Ett nytt vägval syftar till att identifiera och utmana kriminella tankemönster för att därmed främja positiva och konstruktiva tankesätt. Detta för att minska risken för kriminalitet och återfall i kriminalitet.  Programmet är manualbaserat men anpassas efter individuella behov och omständigheter. Programmet baseras på den teori om kriminalitet som utvecklats av Glenn Walters (1990) och senare beskrivits i svensk kontext i boken Kriminalitet som livsstil (Bergström, 2012). 

Insatsen: Ett nytt vägval arbetar utifrån en kognitiv modell, vilket innebär att innehållet fokuserar på tankar, attityder och beteenden. Programmet fokuserar på att hjälpa unga personer att förstå och förändra sina kriminella tankemönster samt för att utveckla alternativa och mer konstruktiva sätt att hantera stress, ilska och andra drivkrafter som utlöser ett kriminellt beteende. Genom att förändra individens tankeprocesser kan ett program som Ett nytt vägval öka chanserna för att individer ska undvika kriminella beteenden eller återfall i kriminellt beteende. 

Insatsen utförs genom fysiska träffar flera gånger i veckan. Programmet består av obligatoriska moment och flertalet individuellt anpassade avsnitt samt ytterligare färdighetsträningsövningar. 

 Magelungen är certifierad för arbete med Ett nytt vägval enligt kriterier från Stiftelsen för Kriminell livsstil (SKL).