Helene Östlund

Rektor på Gävle Grundskola

070 792 95 80
helene.ostlund@magelungen.com

Gävle Resursskola

Grundskola

Gävle

Resursskola för elever som är i omfattande behov av särskilt stöd och behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisning.

Den pedagogiska miljön är genomtänkt och anpassad utifrån elevernas behov. Grupperna är små, lärartätheten hög och elevhälsan förstärkt för att eleven ska ges möjlighet att utvecklas i sina studier och känna att de lyckas. Personalen är engagerade och har erfarenhet av att arbeta med elever som av olika anledningar inte kommer till sin rätt i sina tidigare hemskolor.

På Magelungen har vi också ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.

  • Åk 6-9

    Följ med på en rundtur i vår skola.
    Följ med på en rundtur i vår skola. Filmen är producerad av en elev i åk 9
  • 12-15 elever

 

Hitta hit

Norra Skeppsbron 3C,
Gävle, Sverige

Visa karta