Helene Östlund

Rektor Gävle resursskola

070 792 95 80
helene.ostlund@magelungen.com

Gävle Resursskola

Grundskola

Gävle

Resursskola för elever som är i omfattande behov av särskilt stöd och behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisning.

Den pedagogiska miljön är genomtänkt och anpassad utifrån elevernas behov. Grupperna är små, lärartätheten hög och elevhälsan förstärkt för att eleven ska ges möjlighet att utvecklas i sina studier och känna att de lyckas. Personalen är engagerade och har erfarenhet av att arbeta med elever som av olika anledningar inte kommer till sin rätt i sina tidigare hemskolor.

På Magelungen har vi också ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.

  • Åk 6-9
  • Upp till 25 elever

TILL ANSÖKAN

Hitta hit

Norra Skeppsbron 3C,
Gävle, Sverige

Visa karta