Ulrika Lindberg

Rektor Älvsjö Heldag och Resursskola

072 300 62 80
ulrika.lindberg@magelungen.com

Stockholm Älvsjö Resursskola

Grundskola

Stockholm

Älvsjö Resursskola för elever som är i omfattande behov av särskilt stöd och behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisning.

Den pedagogiska miljön är genomtänkt och anpassad utifrån elevernas behov. Grupperna är små, lärartätheten hög och elevhälsan förstärkt för att eleven ska ges möjlighet att utvecklas i sina studier och känna att de lyckas. Personalen är engagerade och har erfarenhet av att arbeta med elever som av olika anledningar inte kommer till sin rätt i sina tidigare hemskolor.

På Magelungen har vi också ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.

TILL ANSÖKAN

Hitta hit

Götalandsvägen 218,
Älvsjö, Sverige

Visa karta