Ki Sjöblom

Rektor Resursskola Södermalm

073 535 25 13
ki.sjoblom@magelungen.com

Lena Berglund

Skolsköterska

072 334 14 12
lena.berglund@magelungen.com

Stockholm Södermalm Resursskola

Grundskola

Stockholm

Resursskola för elever som är i omfattande behov av särskilt stöd och behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisning.

Den pedagogiska miljön är genomtänkt och anpassad utifrån elevernas behov. Grupperna är små, lärartätheten hög och elevhälsan förstärkt för att eleven ska ges möjlighet att utvecklas i sina studier och känna att de lyckas. Personalen är engagerade och har erfarenhet av att arbeta med elever som av olika anledningar inte kommer till sin rätt i sina tidigare hemskolor.

På Magelungen har vi också ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.

  • Åk 7-9

TILL ANSÖKAN

Hitta hit

Björngårdsgatan 21,
Stockholm, Sverige

Visa karta