Kristina Ahlström

Rektor Göteborg resursskola

0722391511
kristina.ahlstrom@magelungen.com

Göteborg Resursskola

Grundskola

Göteborg

Resursskola för elever som är i omfattande behov av särskilt stöd och behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisning.

Den pedagogiska miljön är genomtänkt och anpassad utifrån elevernas behov. Grupperna är små, lärartätheten hög och elevhälsan förstärkt för att eleven ska ges möjlighet att utvecklas i sina studier och känna att de lyckas. Personalen är engagerade och har erfarenhet av att arbeta med elever som av olika anledningar inte kommer till sin rätt i sina tidigare hemskolor.

Verksamheten präglas av ett systemiskt förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande.

Magelungen Göteborg består av två delar: Resursskola med 25 platser.

På Magelungen har vi också ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.

  • Åk 6-9

TILL ANSÖKAN

Hitta hit

Sankt Pauligatan 3,
Göteborg, Sverige

Visa karta