Carina Gerebo

Rektor Västerås Heldag och Resursskola

076 555 96 21
carina.gerebo@magelungen.com

Västerås Resursskola

Grundskola

Västerås

Magelungen grundskola Västerås är en resursskola för elever i omfattande behov av särskilt stöd.

  • Åk 7-9
  • 40 platser

TILL ANSÖKAN

Målgruppen för vår verksamhet är elever i omfattande behov av särskilt stöd. En del elever har någon form av neuropsykiatrisk diagnos, men detta är inte ett krav. Lärare och elevhälsa har hög kompetens och verksamheten erbjuder även Heldag, där vi erbjuder en kombination av skola och behandling.

Magelungen resursskola ligger i ljusa och luftiga lokaler på Iggebygatan 6-8, nära Rocklunda och Bellevue sportcenter med centrala Västerås inom gångavstånd. Bra stadsbussförbindelser gör att elever från omkringliggande kommuner i länet lätt kan ta sig till skolan via tåg eller buss.

Magelungens Grundskola i Västerås ger individuellt anpassad utbildning i små grupper med hög lärartäthet. Det finns en förstärkt elevhälsa med extra resurser i det psykosociala stödet. Gemensamt för alla elever är att de är i omfattande behov av särskilt stöd.

Skolarbetet utgår från den nationellt fastställda läroplanen där individualisering på elevens villkor är en självklar förutsättning i arbetet med att nå målen i de olika skolämnena.

Alla elever har individuella scheman och erbjuds enskilda arbetsplatser en och en eller två och två samt klassrum för genomgångar och diskussioner. Elevens schema är anpassat i samråd med elev, vårdnadshavare, lärare och rektor utifrån ett gemensamt ramschema och åtgärdsprogram.

Magelungens Grundskola i Västerås ger anpassad utbildning i små grupper med hög lärartäthet. Gemensamt för alla elever är att de är i omfattande behov av särskilt stöd och anpassad studiemiljö. Det finns en förstärkt elevhälsa med extra resurser i det psykosociala stödet. I elevhälsan ingår rektor, specialpedagog, samordnande skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog samt Studie- och yrkesvägledare.
Skolarbetet utgår från den nationellt fastställda läro- och timplanen.
Elevens skolgång anpassas utifrån en pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram. Insatser i åtgärdsprogram och anpassningar av schemat görs i samråd med elev, vårdnadshavare, mentor, rektor och elevhälsan.

Hitta hit

Iggebygatan 6,
Västerås, Sverige

Visa karta