Anna Salmonsson

Behandlingschef Västerås

072 252 72 46
anna.salmonsson@magelungen.com

Carina Gerebo

Rektor Västerås Heldag och Resursskola

076 555 96 21
carina.gerebo@magelungen.com

Mats Larsson

Ungdoms- och familjebehandlare Öppenvård

076 028 58 80
mats.larsson@magelungen.com

Tobias Wallin

Samordnare/EHT

076 329 89 93
tobias.wallin@magelungen.com

Eva Hellman

Ungdoms- och familjebehandlare Öppenvård

076 555 92 33
eva.hellman@magelungen.com

Västerås Heldag – behandling & skola

Heldag - Behandling & Skola

Västerås

Västerås Heldag – Behandling & Skola erbjuder idag 10 platser. Vi vänder oss till ungdomar 13-18 år som går i grundskola med sociala/psykosociala svårigheter samt ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vårt fokus är att utifrån tydliga mål, ge ungdomar och deras familjer stöd i sin sociala och känslomässiga utveckling samt att erbjuda en anpassad skolgång.

Vårt mål är att ge ungdomarna en större förståelse för sig själva och andra samt att de ska få en högre tilltro till sig själva genom att känna att de lyckas i skolan, såväl som inom andra livsområden.

För att lyckas med detta erbjuder vi ett individuellt upplagt behandlingsarbete i kombination med viss gruppverksamhet. Då vi anser att det är av yttersta vikt att göra hela familjen delaktig i förändringsarbetet så ingår regelbundna familjesamtal som en obligatorisk del. Allt förändringsarbete sker integrerat med Magelungens grundskola som erbjuder en individuellt anpassad skola för elever i åk. 7-9

Vi arbetar alltid i team bestående av en behandlingssamordnare, en familjeterapeut samt ungdomens mentor i skolan.

 

Hitta hit

Iggebygatan 6,
722 20 Västerås, Sverige

Visa karta