Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Att möta våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem som drabbar såväl utsatta vuxna, ungdomar, barn som upplever våld samt även den som utsätter andra.

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes under 2022 totalt 36 019 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2022 begicks brottet av en bekant person i 80 procent av fallen. För män är motsvarande siffra 40 procent. Mörkertalet är mycket stort och benägenheten att anmäla är låg.

Den här utbildningen hjälper dig att kunna identifiera och upptäcka våld när det förekommer. Den ger dig även kunskap och verktyg för att kunna adressera frågan, oavsett i vilken roll du möter problemet. Våld är ett laddat ämne och utbildningen ger dig verktyg och grundläggande förståelse för våldets mekanismer, vilka former det tar sig samt sätt att samtala och ställa frågor om våld.

Förutom teoretiska kunskaper om våld i nära relationer kommer utbildningen innehålla interaktiva inslag såsom övningar och gruppdiskussioner. Ambitionen är att dagen ska ge fördjupad förståelse av kunskapsområdet och att man i sin yrkesutövning blir bättre rustad att förstå våldets mekanismer och dess konsekvenser.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom skola eller socialt arbete och möter barn, ungdomar och vårdnadshavare eller andra vuxna.

Utbildningens innehåll:

  • Grundläggande kunskaper om våld i nära relation, vad behöver du som professionell vara uppmärksam på.
  • Våldets konsekvenser, hur ser det ut för utsatta, utövare och barn.
  • Hur organiserar vi arbetet då vi vet att det förekommer eller har förekommit våld i nära relation.
  • Hur ser motstånd mot våld ut och varför är det viktigt och stärkande att uppmärksamma detta motstånd.
  • Hur du som professionell påverkas i mötet med våld och hur er verksamhet kan organisera sig för att möta detta.

Marianne Nagy

Marianne Nagy är socionom, grundläggande psykoterapeut och bland annat utbildad i VINR, MI och KBT. Marianne har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med både våldsutövare och våldsutsatta vuxna och arbetat både inom Stockholm stad samt på Alternativ till våld (ATV). Hon är sedan 2022 verksam som behandlingschef på Magelungen Södermalm.

Information

Datum
03 juni

Tid
09:00-16:00

Ort
Stockholm

Vad ingår
En heldagsutbildning kl 9-16.

Upplägg
Frukost och fika hela dagen ingår . Lunch köper/äter du på stan eller i Eaterys lunchsal på entréplan.

Pris
3000kr kr exkl. moms

Anmäl dig