Kostnadsfria

Vi vill vara en arena för utveckling och kompetensbyggande. På våra kostnadsfria seminarium är du välkommen att ta del av aktuella och intressanta ämnen

Se alla kostnadfria

Konferenser

Vi arrangerar konferenser med olika relevanta teman varje år

Se alla konferenser

Utbildningar

Utbildningarna/seminarierna vänder sig till dig som på något sätt arbetar med behandling, skolelever eller träffar patienter/klienter i ditt yrke

Se alla utbildningar

Välkomna till oss! Vi möter upp på ett säkert sätt på plats och interaktivt via webben.

Läs mer om Akademin

Kostnadsfria seminarier

Våra kostnadsfria seminarier är korta och kärnfulla smakprov på våra längre föreläsningar och utbildningar. Vår ambition är att skapa en mötesplats för kompetensutbyte med intressanta teman och metodutveckling inom socialt arbete. Antal platser är begränsade, så det är först till kvarn som gäller!

Samtalskort

Korten har i grunden som syfte att underlätta samtal med barn och vuxna. Utgångsläget är att hjälpa människor individuellt eller i grupp att identifiera svårigheter och finna egna styrkor. Användningsområden är många inom såväl psykoterapi, utredningsarbete och grupputveckling som handledning, utbildning och personlig utveckling.

Nationell konferens om problematisk skolfrånvaro med fokus på barn och unga med AST

Läs mer och anmäl dig här!

Vi är glada över att ha inlett ett samarbete med KiVa-ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan. Nu kan din skola bli en KiVa skola och arbeta aktivt mot mobbing!

Stoppa mobbningen i skolan!

Vi vill att kompetens, utbildning och utveckling av nya metoder ska befrukta varandra.