Gör skillnad i barns liv! Akademi Magelungen erbjuder yrkesnära och evidensbaserade utbildningar.

Kostnadsfria

På våra kostnadsfria seminarium är du välkommen att ta del av aktuella och intressanta ämnen.

Se alla kostnadfria

Konferenser

Vi arrangerar varje år flera konferenser med olika relevanta teman och ämnen.

Se alla konferenser

Utbildningar

Våra utbildningar vänder sig till dig som bland annat arbetar med behandling och skolelever.

Se alla utbildningar

På Akademi Magelungen kan du ta del av seminarium, konferenser, kurser och utbildningar. Vi har ett flexibelt upplägg med undervisning på plats eller via webben.

Läs mer om Akademin

Kostnadsfria seminarier

Våra kostnadsfria seminarier är korta och kärnfulla smakprov på våra längre föreläsningar och utbildningar. Vår ambition är att skapa en mötesplats för kompetensutbyte med intressanta teman och metodutveckling inom socialt arbete. Vi sänder digitalt så att du kan delta oavsett var du befinner dig.

Samtalskort

Korten har som syfte att underlätta samtal mellan barn och vuxna. Utgångsläget är att hjälpa människor individuellt eller i grupp att identifiera svårigheter och finna egna styrkor. Användningsområden är många inom såväl psykoterapi, utredningsarbete och grupputveckling som handledning, utbildning och personlig utveckling.

Nationell konferens om problematisk skolfrånvaro med fokus på barn och unga med AST.

Läs mer och anmäl dig här!

Vi är KiVas samarbetspartner i Sverige. KiVa är ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan. Nu kan din skola bli en KiVa-skola, stoppa mobbningen i skolan!

Läs mer om KiVa

Vi erbjuder onlineutbildningar som du läser när du vill via vår lärplattform.

Våra onlineutbildningar