Välj hur du vill delta hos oss. På plats eller via webben. Välkommen!

Kostnadsfria

Vi vill vara en arena för utveckling och kompetensbyggande. På våra kostnadsfria seminarium är du välkommen att ta del av aktuella och intressanta ämnen

Se alla kostnadfria

Konferenser

Vi arrangerar konferenser med olika relevanta teman varje år

Se alla konferenser

Utbildningar

Utbildningarna/seminarierna vänder sig till dig som på något sätt arbetar med behandling, skolelever eller träffar patienter/klienter i ditt yrke

Se alla utbildningar

Välkomna till oss! Vi möter upp på ett säkert sätt på plats och interaktivt via webben.

Läs mer om Akademin

Kostnadsfria seminarier

Våra kostnadsfria seminarier är korta och kärnfulla smakprov på våra längre föreläsningar och utbildningar. Vår ambition är att skapa en mötesplats för kompetensutbyte med intressanta teman och metodutveckling inom socialt arbete. Vi sänder digitalt så att alla kan delta oavsett var man befinner sig.

Samtalskort

Korten har i grunden som syfte att underlätta samtal med barn och vuxna. Utgångsläget är att hjälpa människor individuellt eller i grupp att identifiera svårigheter och finna egna styrkor. Användningsområden är många inom såväl psykoterapi, utredningsarbete och grupputveckling som handledning, utbildning och personlig utveckling.

Nationell konferens om problematisk skolfrånvaro med fokus på barn och unga med AST

Läs mer och anmäl dig här!

Vi är KiVas samarbetspartner i Sverige. KiVa-ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan. Nu kan din skola bli en KiVa skola och arbeta aktivt och evidensbaserat mot mobbing!

Stoppa mobbningen i skolan!

Vi vill att kompetens, utbildning och utveckling av nya metoder ska befrukta varandra.