Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Fortbildning

Vi utbildar även i hel- eller halvdags- föreläsningar som vi givetvis anpassar utefter ert behov och de villkor som råder på er arbetsplats. Förutom kortare föreläsningar genomför vi också längre utbildningar, från två dagar och uppåt. Tveka inte att kontakta oss så hittar vi en lösning som passar er!

Det här är några ämnen vi utbildar inom:

Neuropsykiatri

Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) blir allt viktigare inom skola, behandling, socialtjänst och sjukvård. Personal beskriver ofta en osäkerhet gällande vilka behov dessa barn har och hur man ska hantera svåra situationer som uppstår. Föreläsningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om NPF, främst autismspektrumtillstånd och ADHD. Vi vänder oss till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn och unga som har NPF.

Hemmasittare/Problematisk skolnärvaro

Alldeles för många barn har idag en oroväckande hög skolfrånvaro. Detta är något som skolor, socialtjänst och andra aktörer vill bli bättre på att arbeta med. Under föreläsningen går vi igenom vad som fungerar i praktiken, vad forskningen säger om skolfrånvarande barn, hur man genomför kartläggningsarbete i skola och behandling. Vi går också igenom vilka förebyggande åtgärder som skolor kan och bör vidta för att minska skolfrånvaron.

KBT för elevhälsan 

Ibland blir det mycket och rentav rörigt när vi möter människor i olika behandlingssituationer. Vad ska vi prioritera? Hur ska vi förstå detta? Vilka interventioner är lämpligast? KBT har evidens och hjälper oss att skapa struktur och en röd tråd i behandlingen.

Samtal som förändrar

Det professionella samtalet kräver andra färdigheter än hur vi pratar till vardags. Under seminariet går vi igenom samtalstekniker som hjälper dig att skapa ett bättre samtalsklimat, skapa relation och förtroende samt underlätta förändring. Seminariet tar även upp vanliga fallgropar i kommunikation och hur vi kan undvika dessa. Vad du säger och hur du säger det påverkar andra och kan antingen skapa hinder eller möjligheter i samtalet. På seminariet tar vi upp samtalsstrategier för att underlätta förändringsarbete.

Skärmtid 

Kan man bli beroende av datorspel eller mobilen? Är det som knark? Kidnappar det verkligen hjärnans belöningssystem? Aktuell forskning kring datorspel och skärmtid tas upp. Påverkan på mående, sömn och andra faktorer gås igenom. Vi beskriver hur du kan förhålla dig till skärmtid i allmänhet och datorspel i synnerhet, på ett bra sätt. Aktuell forskning kring datorspel och skärmtid tas upp. Påverkan på mående, sömn och andra faktorer gås igenom. Vi beskriver hur du kan förhålla dig till skärmtid i allmänhet och datorspel i synnerhet, på ett bra sätt. Vi tar också upp vad du som vuxen kan göra för att hjälpa ett barn som har ett problematiskt spelande.

Från grupp till team: GDQ 

Inom skolan är det av stor vikt att ledningsgrupper och EHT har goda samarbeten och en tydlig strävan åt samma håll. Utveckla din arbetsgrupp till ett effektivt team där ni arbetar fokuserat mot gemensamma mål och i tydliga roller! Metod: GDQ – Group Development Questionnaire, är en metod utvecklat av den kända psykologi- och gruppforskaren Susan Wheelan med syfte att öka arbetsgruppers förmåga till samarbete och produktion.

Passa på att fortbilda er i skolan inför ny termin/höstlov!

Vi skräddarsyr ett upplägg för er skola. Sätt ihop ert eget önskade paket.

Kompetenshöjning för skolpersonal: 

Stress hos barn 

NPF i skolan 

Hemmasittare 

Oro och ångest hos barn 

Konflikthantering i skolan 

Magelungen erbjuder handledning till socialtjänst, skolor, behandlingshem, HVB-hem och andra verksamheter som arbetar med barn och ungdomar och där handledning är ett viktigt verktyg i behandlingsarbetet. Magelungen har utbildade och erfarna handledare som tar emot uppdrag inom flera områden.

 

KiVa – Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan. Nu finns ett evindensbaserat antimobbningsprogram i Sverige och Akademi Magelungen är glada att få leverera detta.

Läs mer här!

 

Kontaktpersoner