Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Fortbildning

Utöver våra utbildningar och föreläsningar så genomför vi varje år ett stort antal uppdragsutbildningar. Dessa arbetar vi fram i nära samarbeta med våra uppdragsgivare. Utbildningarna är allt från 1 timme till flera terminer. Tveka inte att kontakta oss så hittar vi en lösning som passar er!

Det här är några ämnen vi utbildar inom:

 

Neuropsykiatri

Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) blir allt viktigare inom skola, behandling, socialtjänst och även sjukvård. Personal beskriver ofta en osäkerhet gällande vilka behov dessa barn har och hur man ska hantera svåra situationer som uppstår. Magelungen har omfattande erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och den delar vi gärna med oss av!

Problematisk skolfrånvaro

Alldeles för många barn har idag en hög skolfrånvaro. Magelungen har länge arbetat med just problematisk skolfrånvaro och har sedan 2010 ett eget utarbetat behandlingsprogram för målgruppen. Utifrån vår omfattande erfarenhet genomför vi fortbildningar, både korta och längre, om vad som fungerar i praktiken, vad forskningen säger, hur man genomför kartläggningsarbete, hur man arbetar förebyggande och preventivt samt hur man organiserar sig för att lyckas i sitt arbete. Vi utbildar skolor, socialtjänst, skolnärvaroteam, skolsociala team och behandlingsverksamheter.

KBT

Magelungen har en grundutbildning inom KBT och även speciellt inriktade utbildningar inom KBT för både skolkuratorer, skolsköterskor och annan personal inom skola. Utöver detta erbjuder vi även uppdragsutbildningar för flera olika yrkesgrupper inom både skola, behandling och socialtjänst. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett konkret sätt att arbeta som skapar förutsättningar för en god teoretisk förståelse av situationer, ett sätt att organisera sitt arbete samt en bra grund för fungerande åtgärder. KBT har god evidens och hjälper oss att skapa struktur och en röd tråd i vårt arbete.

Beteendeproblem i skola och behandling

Barn och ungdomar agerar ibland på ett sätt som är utmanande för oss som professionella. Man kan kalla det ett problemskapande beteende eller beteendeproblem. Oavsett om dessa beteenden förekommer i skolan eller i någon annan verksamhet så stället det krav. Krav på att ha bra metoder att bemöta och hantera utmanande situationer. Magelungen har erfarenhet av att arbeta med beteendeproblem och att göra det både på individ- och organisationsnivå och både med yngre barn och äldre ungdomar.

Skärmtid 

De flesta ungdomar och även barn spenderar idag mycket tid vid skärmar. Genom sociala medier och spel har de kontakter över hela världen. Men kan man bli beroende av skärmar och spel? Går det att likställa med ett substansberoende? Magelungen har kunskap om den senaste forskningen om datorspel och skärmtid. Vi har också erfarenhet av att arbeta med ungdomar som ibland har svårt att begränsa sin tid vid skärmar. Vi kan stötta er verksamhet med hur ni kan förhålla er till skärmtid i allmänhet och datorspel i synnerhet, samt hur ni som professionell kan arbeta och tänka kring skärmar och skärmtid. Kort sagt, hur ni kan hjälpa och tänka kring ett barn som har ett problematiskt spelande.

Handledning

Magelungen erbjuder handledning till socialtjänst, skolor, behandlingshem, HVB-hem och andra verksamheter som arbetar med barn och ungdomar och där handledning är ett viktigt verktyg i behandlingsarbetet. Magelungen har utbildade och erfarna handledare som tar emot uppdrag inom flera områden.

Antimobbing

KiVa – Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan. Det finns flera olika program för att arbeta med mobbing men bara några får som egentligen har evidens. KiVa är ett av dom. Akademi Magelungen genomför utbildningar och certifierar skolor runt om i hela Sverige i KiVa.

Läs mer här!

 

Kontaktpersoner

Oskar Hill

Utbildningsansvarig Akademi, Skolfrånvaro

070 745 00 64
oskar.hill@magelungen.com