Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

KBT för Skolkuratorer 15 högskolepoäng

Föreläsare med olika spetskompetenser

15 högskolepoäng

15 heldagar

Evidensbaserad teori och praktik

Akademi Magelungen erbjuder i samarbetet med Marie Cederschiöld högskola en utbildning för skolkuratorer på 15 högskolepoäng. Utbildningen sträcker sig över två terminer och sker med en frekvens med en heldag var annan vecka (undantag kan förekomma).

Arbetet som skolkurator är brett och innehåller en rad viktiga uppgifter – alltifrån hälsofrämjande och förebyggande arbete till det som gränsar till behandling. Utbildningen ger dig som skolkurator forskningsbaserade och konkreta verktyg i ditt utmanande arbete. Under utbildningen kommer du att få ökad förståelse för hur problembeteenden uppstår och hur du ska kunna vara med och förändra dem, både hos elever och personal. Under utbildningen förmedlar vi kunskap om de mest verksamma verktygen och metoderna inom KBT-fältet.

Målgrupp och Förkunskapsnivå
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som kurator i skolan. Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem). Är du inte kurator men tycker att utbildningen verkar intressant får du gärna kontakta oss för samtal.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar 15 heldagstillfällen fördelade jämnt under året. Föreläsningar varvas med övningar i grupp. Fallexempel och videovinjetter används som diskussionsmaterial och för att illustrera nyckelfärdigheter. Övningar med direktåterkoppling och skattningar används under utbildningen. Hemuppgifter ges efter varje tillfälle i syfte att förbättra den praktiska tillämpningen av utbildningen.

Kollegial handledning
En del av kursen består av kollegial handledning. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna att ha förmånen att tre gånger under höstterminen och tre gånger under vårtermin delta i kollegial handledning. Under dessa tillfällen får deltagarna chansen att förbereda fall och få feedback och input på dessa.

Examinationsformer
För att bli godkänd på utbildningen krävs:
– Obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar.
– Närvarokrav är 80 procent av undervisningstillfällena.
– Kompletteringsuppgifter delas ut av kursledare vid frånvaro.
– Aktivt deltagande i muntliga och skriftliga övningar.

Kursintyg
För att bli godkänd i kursen för ”Kursintyg” krävs förutom punkterna ovan även genomförd inlämningsuppgift i form av enklare hemtenta vid varje terminsavslutning.

Högskolepoäng
Du kan själv välja om du vill examineras för 15 högskolepoäng. För att bli godkänd i kursen för Högskolepoäng krävs närvaro på samma sätt som punkterna ovan samt godkända examinationsuppgifter som delas ut vid fyra tillfällen under kursens gång (två under höstterminen och två under vårterminen) inklusive den inlämningsuppgift som avslutar varje termin. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Höstterminen 2024
28 augusti
11 och 25 september
9, 10 och 30 oktober
6 och 20 november

Vårterminen 2025
22 januari
5 och 19 februari
5 och 19 mars
2 och 16 april

Klicka här för att läsa mer om utbildningen

 

Utbildarna på kursen

Tobias Rasmussen Leg. psykolog
Grundläggande KBT- beteendeanalys

Oskar Hill, beteendevetare, KBT – steg 1.
KBT-verktyg, stress och oro, normbrytande beteende

Sebastian Röhlcke, Leg. psykolog.
KBT-verktyg, förebyggande elevhälsoarbete.

Ia Sundberg Lax

Ia Sundberg Lax, KBT- steg 1.
KBT-verktyg, skolfrånvaro.

Aiman

Aiman Jihar, beteendevetare.
Normbrytande beteende.

Malin Khoso, Leg. psykolog.
KBT-verktyg, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Information

Datum
28 augusti - 31 maj

Tid
9-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Lumaparksvägen 7

Mat och dryck
Frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Vad ingår
Boken "KBT för skolkuratorer"

Upplägg
15 tillfällen. Utbildningsdag sker i huvudsak mellan kl 09.00-16.00. Delta på plats i Stockholm eller digitalt via Zoom.

Pris
39500 kr exkl. moms

Pris på distans
34500 kr exkl. moms