Introduktionsprogram

Våra introduktionsprogram vänder sig till Dig som är mellan 16-19 år och som av olika anledningar inte har fått betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett Nationellt program. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av särskilt stöd och behöver en lugn och trygg studiemiljö med hög lärartäthet.

Individuellt alternativ, IMA- En utbildning för dig som har stora kunskapsbrister, svag motivation eller vill ha en allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Du kan också söka om du gått grundsärskola.

Utbildningen utformas efter dina behov och kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasiekurser. Den kan innehålla praktik och motivationsinsatser. Individuellt alternativ leder vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller till att du ska kunna söka arbete.

Programinriktat val, IMV- En utbildning för dig som saknar behörighet till ett högskoleförberedande program eller till ett yrkesprogram.

Du kan söka om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik och minst fyra andra ämnen. Du kan också söka om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska och minst tre andra ämnen.

Efter utbildningen kan du söka till ett nationellt program.

Målet för Individuellt Alternativ är att förbereda dig för studier på Nationellt program, Yrkesintroduktion, Programinriktat Individuellt Val eller annan skolform, t.ex. Folkhögskola eller KomVux. Du kan också välja att förbereda dig för att kunna gå ut i yrkeslivet via praktikplats. Eller varför inte kombinera studier med praktik?

Undervisningen är i stort sett helt individuell. Alla elever arbetar i skolan med olika ämnen på olika nivåer samtidigt i en harmonisk, lugn och strukturerad miljö. Vi försöker att möta varje elevs behov. Alla elever får ett individuellt anpassat schema.

Studietiden på Individuellt Alternativ varierar beroende på vilka förkunskaper Du har och hur motiverad Du är att studera. För oss är det viktigt att vi tillsammans hittar en studiesituation som fungerar.

Du söker till oss via gymnasievalet.uppsala.se Men du är också välkommen att höra av dig om du vill ställa dig i kö under året eftersom vi har successiv antagning om det blir en plats ledig. För att få veta mer om det eller om du har andra frågor eller funderingar ta gärna kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare. Se kontaktuppgifter längre ner.

 

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Emelie Tannfors

SYV - tjänstledig


emelie.tannfors@magelungen.com