Våra olika IM-klasser/spår

Individuellt alternativ (IMA)

Våra introduktionsprogram vänder sig till Dig som är mellan 16-19 år och som av olika anledningar inte har fått betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett Nationellt program. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av särskilt stöd och behöver en lugn och trygg studiemiljö med hög lärartäthet.

  • IMA 1 – förstärkt pedagogiskt stöd

I denna klass går ca 8 elever. Här har vi extra mycket pedagogiskt stöd, två resurser som också är mentorer är i klassen hela dagen tillsammans med ämneslärare.

  • IMA 2 och 3

På lektionerna i dessa klasser är det mellan 2-9 elever. Vi erbjuder lektioner i ett ämne i olika stora grupper beroende på hur dina behov ser ut. Vi har också viss möjlighet att erbjuda enskild undervisning.

  • IMA 4 – med förstärkt mentorskap

IMA4 är en av våra klasser inom Magelungen gymnasiums individuella alternativ (IMA).  Det primära uppdraget för personalen på IMA4 är mentorskapet och de är inte undervisande lärare på skolan. De som arbetar på IM 4 är skolkurator, arbetsterapeut och logoped till yrket. De ingår också i skolans elevhälsa.

IMA4 riktar sig till elever 16-19 år som av olika anledningar haft en problematisk skolfrånvaro samt saknar betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett nationellt program. Verksamheten syftar till att hjälpa varje elev att hitta inspiration och motivation till vad hen vill göra efter IMA4. Detta kan t.e.x. röra sig om att eleven börjar läsa skolämnen/kurser inom ramen för IMA eller samhällsvetenskapliga programmet på vår skola och/eller praktik. Det kan också röra sig om IMY på annan skola, Folkhögskola eller annan sysselsättning.

Innehåll och upplägg 

Mentorerna i IMA4 träffar eleverna individuellt och den första perioden utgörs av en kartläggande och relationsskapande fas. Vi tittar på det som varit, det som är och tankar inför framtiden. Gemensamt hittar vi elevens mål och utformar en plan för de första stegen i den riktningen.

När vi tillsammans hittat ett mål eller en riktning börjar vi med inskolningsfasen. Mentorerna finns med som stöd under inskolning i undervisning och/eller praktik.

När behovet av skolnärmande och inskolning är tillgodosett flyttas mentorskapet över till övriga skolan.

Programinriktat val (IMV)

Om du går detta IM-program går du antingen i någon av klasserna ovan eller i en klass på samhällsvetenskapliga programmet. Det finns ingen särskild klass för elever på IMV

Du söker till oss via gymnasievalet.uppsala.se Men du är också välkommen att höra av dig om du vill ställa dig i kö under året eftersom vi har successiv antagning om det blir en plats ledig. För att få veta mer om det eller om du har andra frågor eller funderingar ta gärna kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Emelie Tannfors

SYV - tjänstledig


emelie.tannfors@magelungen.com