Introduktionsprogram

Våra introduktionsprogram vänder sig till Dig som är mellan 16-19 år och som av olika anledningar inte har fått betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett nationellt program. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av särskilt stöd och behöver en lugn och trygg studiemiljö med hög lärartäthet.

Individuellt alternativ, IMA

En utbildning för dig som har stora kunskapsbrister, svag motivation eller vill ha en allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Du kan också söka om du gått grundsärskola.

Utbildningen utformas efter dina behov och kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasiekurser. Den kan innehålla praktik och andra motiverande insatser. Alla elever får ett individuellt anpassat schema.

Målet för individuellt alternativ är att förbereda dig för studier på nationellt program, yrkesintroduktion, programinriktat val, annan utbildning såsom folkhögskola. Det kan också vara att förbereda dig för yrkeslivet.

Studietiden på individuellt alternativ varierar beroende på vilka förkunskaper Du har och hur motiverad Du är att studera. För oss är det viktigt att vi tillsammans hittar en studiesituation som fungerar.

Programinriktat val, IMV

En utbildning för dig som saknar behörighet till ett högskoleförberedande program eller till ett yrkesprogram. Du kan söka om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik och minst fyra andra ämnen. Du kan också söka om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska och minst tre andra ämnen. Efter utbildningen kan du söka till ett nationellt program.

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Carina Fröjd

Studie-och yrkesvägledare (SYV)

073 542 88 35
carina.frojd@magelungen.com