Vi som jobbar här

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Anders Ljungberg

Lärare i Kemi, Teknik, Naturkunskap och matematik


anders.ljungberg@magelungen.com

Björn Andersson

Biträdande rektor


bjorn.andersson@magelungen.com

Caroline Rahmberg

Lärare i Idrott&Hälsa och Hem- och konsumentkunskap

0761779689
caroline.rahmberg@magelungen.com

Elisabeth Pyykkö-Eriksson

Skolsköterska


elisabeth.Pyykko-eriksson@magelungen.com

Elisabet Svärd

Skolpsykolog

073 745 40 81
elisabet.svard@magelungen.com

Emelie Tannfors

SYV


emelie.tannfors@magelungen.com

Jenny Rakovic

Lärare i Svenska och sva


jenny.rakovic@magelungen.com

Johan Lagmo

Lärare i matematik, teknik och NO


johan.lagmo@magelungen.com

Jonas Lundgren

Lärare i geografi och historia


jonas.lundgren@magelungen.com

Johanna Helén

Lärare i bild


johanna.helen@magelungen.com

Jonas Holmberg Skäremo

Lärare matematik


jonas.holmberg-skaremo@magelungen.com

Kajsa Paulsson

lärare i matematik, biologi och fysik


kajsa.paulsson@magelungen.com

Lotta Samelius

Lärare filosofi och psykologi


lotta.samelius@magelungen.com

Linda Altemark

Skolkurator / arbetsledare IMA Försteget


linda.altemark@magelungen.com

Linnea Kjell

Arbetsterapeut IMA-Försteget, IMA, SASAM


linnea.kjell@magelungen.com

Marcos Garcia

Elevassistent


marcos.garcia@magelungen.com

Maria Gauffin

Reusurspedagog


maria.gauffin@magelungen.com

Matilda Johansson

Skolvärd/Resurspedagog


matilda.johansson@magelungen.com

Matilda Rosén

Lärare i Historia, Religion och Svenska


matilda.rosen@magelungen.com

Maria Karlsson

Lärare samhällskunskap och tyska

073 537 27 91
maria.karlsson@magelungen.com

Marianne Pihl

Specialpedagog


marianne.pihl@magelungen.com

Miranda De Verdier

lärare i spanska


miranda.deverdier@magelungen.com

Nadja Eneqvist

Föräldraledig


nadja.enekvist@magelungen.com

Patrik Ålund

Skollogoped, mentor IMA-Försteget


patrik.alund@magelungen.com

Petra Nordlander

Lärare i religion och engelska


petra.nordlander@magelungen.com

Sandra Rakovic

Lärare i Svenska och Historia

073 501 23 10
sandra.rakovic@magelungen.com

Virginia Beramendi Heine

Lärare i Engelska och Samhällskunskap


virginia.beramendi.heine@magelungen.com