Vi som jobbar här

Kontaktpersoner

Björn Andersson

Biträdande rektor

072 853 87 06
bjorn.andersson@magelungen.com

Aamer Alsabbagh

Legitimerad lärare Biologi


aamer.alsabbagh@magelungen.com

Carina Fröjd

Studie-och yrkesvägledare (SYV)

073 542 88 35
carina.frojd@magelungen.com

Elisabet Svärd

Skolpsykolog

073 745 40 81
elisabet.svard@magelungen.com

Elisabeth Pyykkö-Eriksson

Skolsköterska

073 504 95 19
elisabeth.Pyykko-eriksson@magelungen.com

Elisabeth Öhrstedt

Heltidsmentor / Legitimerad lärare Idrott&Hälsa

076 177 96 89
elisabeth.ohrstedt@magelungen.com

Erica Pettersson Juntti

Legitimerad lärare Svenska och Resurspedagog

076 102 85 77
erica.pettersson.juntti@magelungen.com

Jens Siilakka

Resurspedagog / Mentor IM1

076 138 94 34
jens.siilakka@magelungen.com

Jenny Thelin

Legitimerad lärare Svenska och Svenska som andraspråk (Föräldrarledig)

070 306 49 60
jenny.thelin@magelungen.com

Jonas Holmberg Skäremo

Speciallärare i matematik

073 513 57 33
jonas.holmberg-skaremo@magelungen.com

Linda Altemark

Skolkurator / arbetsledare IM4 / Arbetslagledare IM4

070 001 95 82
linda.altemark@magelungen.com

Lars Myrberg

Heltidsmentor

072 300 90 37
lars.myrberg@magelungen.com

Matilda Johansson

Tjänstledig


matilda.johansson@magelungen.com

Robert Juringe

Resurspedagog / Mentor IM1

070 001 97 63
robert.juringe@magelungen.com

Jonas Lundgren

Legitimerad lärare Geografi och Historia

073 540 68 38
jonas.lundgren@magelungen.com

Anneli Helén

Legitimerad lärare Bild och form

073 056 24 61
anneli.helen@magelungen.com

Lotta Samelius

Legitimerad lärare Filosofi och Psykologi

070 233 68 61
lotta.samelius@magelungen.com

Linda Li

Legitimerad lärare Fysik och Kemi

073 056 25 19
linda.li@magelungen.com

Matilda Rosén

Legitimerad lärare Historia och Religion

073 056 24 29
matilda.rosen@magelungen.com

Matildha Grip

Legitimerad lärare Samhällskunskap och Religion


matildha.grip@magelungen.com

Maria Karlsson

Legitimerad lärare Samhällskunskap och Tyska

073 537 27 91
maria.karlsson@magelungen.com

Patrik Ålund

Skollogoped / mentor IM4

070 098 22 22
patrik.alund@magelungen.com

Petra Nordlander

Legitimerad lärare Religion och Engelska

073 518 34 08
petra.nordlander@magelungen.com

Sandra Löfgren

Legitimerad lärare Svenska och Historia

073 501 23 10
sandra.lofgren@magelungen.com

Sonja Wernmarker

Skolvärd/Resurspedagog

076 016 11 58
sonja.wernmarker@magelungen.com

Tove Johansson Berg

Arbetsterapeut/mentor IMA4

073 056 37 08
tove.johansson.berg@magelungen.com

Virginia Beramendi Heine

Legitimerad lärare Samhällskunskap

070 745 36 34
virginia.beramendi.heine@magelungen.com

Sofie Andersson

Specialpedagog


Sofie.andersson@magelungen.com

Molly Sjödin Lundholm

Legitimerad lärare


molly.sjodin-lundholm@magelungen.com

Erik Candray

Legitimerad lärare i idrott, hälsa och spanska


erik.candray@magelungen.com

Niklas Hall

Allt-i-allo, lunchvärd


niklas.hall@magelungen.com

Maja Toresand

Skolbibliotekarie


maja.toresand@magelungen.com

Jeanette Zetterberg

Resurspedagog


jeanette.zetterberg@magelungen.com

Samuel Wincent Dodd

Kurator

0763043614
samuel.wincent-dodd@magelungen.com

Petra Nordlander

lärare

0735183408
petra.nordlander@magelungen.com

Björn Wahlström

lärare


bjorn.wahlstrom@magelungen.com

Petra Johansson

Specialpedagog, pedagoghundförare

073 537 58 99
petra.johansson@magelungen.com

Sandra Öström

Administratör / Resurspedagog


sandra.ostrom@magelungen.com