Uppsala Gymnasium

GymnasiumUppsala Gymnasium

Uppsala

Magelungens gymnasium i Uppsala är en specialpedagogisk enhet som välkomnar elever i omfattande behov av särskilt stöd med bland annat en anpassad skol-och lärmiljö, tydlig struktur och god studiero. Det övergripande syftet är att ge eleverna en gedigen kunskapsgrund och därefter lotsa dem vidare till studier, arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I enlighet med vår huvudman Magelungen utveckling AB:s vision vill vi samt arbetar konkret i praktiken för att ge eleverna hopp och framtidstro.

Helhetssyn på skoldagen

Alla elever går i skolan olika många timmar och enligt sitt eget schema. Om man går i skolan heltid går man mellan kl 9-14.50 alla dagar. Skoldagen är sammanhållen och rasterna är korta. Givetvis får den som behöver längre samt fler raster. 

Det personliga mötet och relationen till lärarna är helt avgörande för hur Du kommer att lyckas. Det finns ett stort mått av glädje, humor och skratt i det dagliga arbetet och vi strävar efter att skapa en tillåtande, öppen och varm atmosfär. Vi har hög personaltäthet och det är alltid personal närvarande, även på raster och under lunchen.

Våra utbildningar   

Uppsala gymnasium erbjuder ett individuellt anpassat Samhällsvetenskapligt program (inriktning SAM) och individuellt alternativ (IMIND) samt programinriktat val. Läs mer under fliken Program, introduktionsprogram samt Våra IM-klasser.

Besök oss

Om du inte har möjlighet att komma på öppet hus av olika anledningar tar vi emot enskilda studiebesök.
Fliken i menyn till vänster ”Öppet hus och besök” hittar du kontaktlista för att boka ett studiebesök.

OBS NY ADRESS:

Rapsgatan 8G,
754 50 Uppsala.

Magelungen Gymnasium ligger på Rapsgatan 8 i Uppsala. I samma byggnad ligger Klättercentret Uppsala och Katana Parkour, men skolan är belägen på baksidan av byggnaden. Såhär hittar du hit:

Med bil – sväng av bilvägen in mot Klättercentret. Fortsätt rakt fram, sväng inte in till höger på parkeringen. Följ vägen tills du kommer till baksidan av den stora byggnaden. Fortsätt mot hörnet av byggnaden. Precis när du svängt runt hörnet ligger Magelungens entré till höger. 

Med buss – gå av vid busshållplatsen Uppsala Business Park norra. Gå in på vägen med de höga träden, mot klättercentret. Följ gångvägen rakt fram, förbi cykelställen på höger sida och den stora bilparkeringen på vänster sida. När vägen delar sig håller du till höger. Följ den vägen runt högersidan av byggnaden. När du kommit förbi den låga byggnaden och är på en mindre bilparkering är du nästan framme. Magelungens entré ligger längst bord vid hörnet av den stora byggnaden. 

Hitta hit

Rapsgatan 8,
Uppsala, Sverige

Visa karta