Uppsala Gymnasium

GymnasiumUppsala Gymnasium

Uppsala

Magelungens gymnasium i Uppsala är en specialpedagogisk enhet som välkomnar elever i omfattande behov av särskilt stöd med bland annat en anpassad skol-och lärmiljö, tydlig struktur och god studiero. Det övergripande syftet är att ge eleverna en gedigen kunskapsgrund och därefter lotsa dem vidare till studier, arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I enlighet med vår huvudman Magelungen utveckling AB:s vision vill vi samt arbetar konkret i praktiken för att ge eleverna hopp och framtidstro.

 

Helhetssyn på skoldagen

Alla elever går i skolan olika många timmar och enligt sitt eget schema. Om man går i skolan heltid går man mellan kl 9-14.50 alla dagar. Skoldagen är sammanhållen och rasterna är korta. Givetvis får den som behöver längre samt fler raster. 

Det personliga mötet och relationen till lärarna är helt avgörande för hur Du kommer att lyckas. Det finns ett stort mått av glädje, humor och skratt i det dagliga arbetet och vi strävar efter att skapa en tillåtande, öppen och varm atmosfär. Vi har hög personaltäthet och det är alltid personal närvarande, även på raster och under lunchen.

Våra utbildningar   

Uppsala gymnasium erbjuder ett individuellt anpassat Samhällsvetenskapligt program (inriktning SAM) och individuellt alternativ (IMIND) samt programinriktat val. Läs mer under fliken Program, introduktionsprogram samt Våra IM-klasser.

Besök oss

Om du inte har möjlighet att komma på öppet hus av olika anledningar tar vi emot enskilda studiebesök.
Fliken i menyn till vänster ”Öppet hus och besök” hittar du kontaktlista för att boka ett studiebesök.

Svederusgatan 1,
754 50 Uppsala, Sverige

Skolstart:

Info kommer senare inför skolstart ht23.

Hitta hit

Svederusgatan 1,
754 50 Uppsala, Sverige

Visa karta