Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet på Magelungens gymnasium vänder sig till Dig som är mellan 16-19 år. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av särskilt stöd. Här finns en lugn och trygg miljö med hög lärartäthet för dig att studera i.

Målet för Samhällsvetenskapsprogrammet är att läsa in en gymnasieexamen och uppnå högskolebehörighet. Vi lägger stor vikt vid att varje elev får den pedagogiska hjälp och det stöd som behövs för att kunna gå vidare med studier eller mot yrkeslivet.

Utbildningen följer målen för Samhällsvetenskapsprogrammet, se mer om detta på Skolverket. För att bli behörig till vårt Samhällsvetenskapliga program krävs att du har minst 12 godkända betyg från grundskolan där svenska, matte, engelska, samhällsorienterade ämnen samt ytterligare fem är godkända.

Vi tar in 12-14 elever i åk 1. Vi har tvålärarskap på alle lektioner i åk 1.

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Carina Fröjd

Studie-och yrkesvägledare (SYV)

073 542 88 35
carina.frojd@magelungen.com