Kolloverksamheten

Från och med sista juni läggs kolloverksamheten i Stockholm, Älvsjö ned.

Har du gått på kollo eller har frågor och tankar om detta, hör av dig till Josefin. 


Josefin Müller
Mejl: josefin.lange@magelungen.com
Telefon: 076 180 26 73