Behandlingsinsatser

Vi erbjuder kvalificerat behandlingsinsatser och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Inom organisationen kan vi erbjuda olika insatser;  kvalificerad dygnet-runt behandling till enstaka konsultationer. Magelungen bedriver även en resursstark skola på grundskole- och gymnasienivå för elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Magelungen är ett alternativ som kompletterar kommun och regioners egna insatser genom ett brett utbud av kostnadseffektiva insatser och tjänster präglade av samverkan, hög kompetens och engagemang.

Idag finns vi på elva orter där vi erbjuder öppenvårdsprogram, familjehemsvård och strukturerad heldagsverksamhet med behandling och skola. I Stockholmsområdet kan vi även erbjuda behandlingshem och stödboende. Kolloverksamheter finns i Stockholm och Örebro.

Behandlingsarbete

 

Vid förfrågan kontakta respektive enhet

Kontaktpersoner

Karin Sollermark

Övergripande verksamhetschef

070 582 74 91
karin.sollermark@magelungen.com

Kalle Dahlin

Biträdande verksamhetschef

073 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com

Helena Sundholm

Biträdande verksamhetschef

070 768 26 76
helena.sundholm@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.