Göteborg Gymnasium

Göteborg GymnasiumGymnasium

Göteborg

Magelungen Gymnasium Göteborg vänder sig endast till elever som behöver omfattande särskilt stöd. Vi är den lilla skolan med det stora engagemanget och vi gör allt vi kan för skapa så bra förutsättningar som möjligt för att du som är elev hos oss ska nå dina studiemål och trivas på skolan.

Små grupper och förstärkt elevhälsa
Våra grupper är små, det gör att du får mycket individuell hjälp av dina lärare i en lugn och strukturerad miljö. Tillsammans hittar vi det sätt att studera som fungerar bäst för dig och du får ett individuellt anpassat schema. Magelungen Gymnasium har förstärkt elevhälsa som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Det finns också tillgång till skolläkare och skolpsykolog som regelbundet kommer till skolan.

Helhetssyn på skoldagen

Hos oss finns det alltid personal närvarande, även på raster och under frukost och lunch för att kunna stötta i de situationer du behöver. Relationen till dina lärare är viktig, den hjälper dig att lyckas med dina studier. Glädje, humor och skratt är också viktiga delar av det dagliga arbetet hos oss och vi strävar efter att skapa en tillåtande, öppen och varm atmosfär.

Våra utbildningar

Magelungen Gymnasium Göteborg erbjuder ett nationellt program, Samhällsvetenskapsprogrammet, och en variant av Introduktionsprogrammet. Här kan du läsa lite om varje program, i ingångarna till vänster finns ytterligare information.

Besök oss

Besök oss gärna på öppet hus eller boka ett skolbesök genom att kontakta rektor Anna Kohlström eller biträdande rektor Karin Berggren.

Magelungen Gymnasium Göteborg

Ebbe Lieberathsgatan 18C,
412 65 Göteborg

Hitta hit

Ebbe Lieberathsgatan 18C,
Göteborg, Sverige

Visa karta