Vår elevhälsa

Magelungen Gymnasium Göteborg är ett resursgymnasium och förutom att erbjuda mindre elevgrupper och mer lärarresurser har vi också en förstärkt elevhälsa. Det betyder att vi har färre elever per profession än på en skola som inte är ett resursgymnasium.

Vår elevhälsa består av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska och SYV. Rektor och biträdande rektor deltar också i elevhälsoarbetet.

Vi har också en heltidsanställd elevcoach som är en extra resurs på lektioner eller som arbetar med elever som har extra behov av motivation eller koncentration. Vår skolvärd serverar frukost och lunch varje dag till eleverna.

Som elev på IMA har du en heltidsmentor som fungerar som en länk mellan elever, familj och lärare.

På samhällsprogrammet har varje klass två pedagogiska handledare som handleder eleverna både i grupp och individuellt en gång i veckan.

Kontaktpersoner

Anna Kohlström

Rektor Magelungen Resursgymnasium

073 544 13 65
anna.kohlstrom@magelungen.com

Elisabet Hellqvist

Studie- och yrkesvägledare

070 467 73 56
elisabet.hellqvist@magelungen.com

Tina Trollefur

Specialpedagog

076 282 95 36
tina.trollefur@magelungen.com

Maria Lilja

Skolsköterska

072 502 53 91
maria.lilja@magelungen.com

Luca Ciambella

Elevcoach

076 304 80 04
luca.ciambella@magelungen.com

Madeleine Wahlström

Skolvärd


madeleine.wahlstrom@magelungen.com

Karin Berggren

Bitr. Rektor Magelungen Resursgymnasium

076 338 87 05
karin.berggren@magelungen.com

Otto Zackrisson

Mentor Introduktionsprogrammet

070 768 11 32
otto.zachrisson@magelungen.com

Isabelle Sandqvist

Kurator


Isabelle.sandqvist@magelungen.com

Hitta hit

Djupedal,
Sverige,

Visa karta