Vår elevhälsa

Många av våra elever har dåliga erfarenheter av skolan och skolmiljön och brottas med psykisk ohälsa och låg självkänsla. Nu flyttar vi ut en del av vår undervisning till Djupedal Mellangård, en hästgård som drivs av Karin Lega, leg psykolog. Några av våra elever ska kunna få del av sin undervisning på gården tillsammans med sina lärare som finns på plats. Samtidigt kommer eleverna att få träna med gårdens hästar. Att vara med hästar ger möjlighet att öva på samspel, kommunikation, ledarskap, gränssättning, empati och respekt för andra och sig själv. Närheten till hästarna ger värme, glädje och känslan av att betyda något för någon och att vi också ska kunna arbeta med att bryta isolering och passivitet. Målet är att bli bättre på relationer, få en bättre självkänsla och mående och därmed bättre förutsättningar för att kunna nå sina mål i skolan och ta nästa steg ut i livet.

Karin Lega är inspirerad av Sven Forsling, leg. Psykolog och föreståndare för SiS Stall Frossarbo. Precis som samspel med hundar ger ökat välmående i vård- och skolsituationer ökar nu intresset för att arbeta med hästar på samma sätt för att främja god hälsa eller förebygga ohälsa. Magelungen Gymnasium kommer att fördjupa oss i arbetet med djurassisterat lärande under detta läsår.

Kontaktpersoner

Karin Berggren

Bitr. Rektor Magelungen Resursgymnasium

076 338 87 05
karin.berggren@magelungen.com

Hitta hit

Djupedal,
Sverige,

Visa karta